Interview Ingrid Boersema

Eva in beeld

Interview Ingrid Boersema

"Moest ik nu kiezen tussen God en Hans?" 

“Hans heeft op jonge leeftijd zijn ouders verloren. Toen hij 15 jaar was, verongelukte zijn moeder. Twee jaar later overleed zijn vader na een kort ziekbed aan kanker. Wij kregen vlak daarna verkering en zijn getrouwd. Ook voor de kerk, waar we later onze kinderen lieten dopen en samen actief waren, totdat Hans vast begon te lopen en er in gesprekken met een psychotherapeut achter kwam dat het geloof voor hem geen inhoud had. Vooral in de jaren na het overlijden van zijn ouders had hij niets gemerkt van God en hij kwam tot de conclusie dat God niet bestaat. ‘Ik wil niet verder met God, en ook niet in de kerk,’ zei hij tegen me. Die beslissing had een enorme impact op ons huwelijk. Normale, dagelijkse dingen stonden ineens ter discussie: bidden en lezen we nu nog aan tafel, blijven de kinderen op een christelijke school? Vaak vroeg ik me af wat God wilde. Moest ik nu kiezen tussen God en Hans? Uit elkaar gaan zou een heleboel kapotmaken en we hielden van elkaar! We hebben veel gepraat, ruziegemaakt, gezwegen en gehuild om het geloof. Uiteindelijk vonden we een weg om samen verder te kunnen, door ons te richten op de dingen die ons samenbinden. Samen naar een concert, genieten van samen opa en oma zijn: daar kunnen we elkaar in vinden. Over het geloof hebben we het niet zo veel meer, want dat geeft alleen maar pijn. Ik ben op zoek gegaan naar mensen met wie ik mijn geloof kan delen en die heb ik gevonden, in mijn gemeente en ook daarbuiten. Zij bemoedigen me en bidden voor me als ik het moeilijk heb. Dat houdt me staande en daarin zie ik Gods zegen. Toch blijft het lastig. De keuze die Hans heeft gemaakt doet mij veel verdriet, want God is zo belangrijk voor me, Hij is de basis van mijn leven. En dat kan ik niet met hem delen.”

Ingrid Boersema (51) is 27 jaar getrouwd met Hans. Hans gelooft niet meer in God.

Reacties van partners

In Eva in beeld vertellen vrouwen over hun huwelijk die anders liep dan ze wensten. Ondanks dat de relatie niet goed gaat, besluiten zij toch te blijven. De partners van de vrouwen reageren op hun verhaal.

Hendrie Last: "Achteraf heb ik me pas gerealiseerd wat Bertine heeft moeten meelijden door mijn ziekte. Daarom ben ik zo dankbaar dat ik de kracht kreeg om er ook voor haar te kunnen zijn toen dat nodig was." 
"Door alles heen is onze liefde voor elkaar sterker geworden. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, ondanks mijn ziekte en de weg die we daar als gezin in moeten vinden."

Richard van Dijk: "Simone is er zo van overtuigd dat we ondanks onze handicaps toch een goed leven kunnen hebben in de kracht van God. Dat vind ik mooi aan haar, sterk. Simone wilde heel lang niet dat de buitenwereld iets zou merken van haar hersenletsel. Nu komt ze toch met haar verhaal naar buiten. Daar ben ik blij om, want ze kan er anderen mee bemoedigen.


Deel dit artikel: