Petra Butler zoekt de dansende vrouw in zichzelf

‘Dansen kan een vorm van intens gebed zijn’

Dankzij het ritmegevoel van een wandelende tak en de souplesse van een betonplaat ben ik géén begenadigd danseres. Bovendien: dansen was toch een wereldse hobby met mogelijk onzedelijke gevolgen? Desondanks is mijn opdracht: ‘Vind de dansende vrouw in jezelf’… Wijkt Eva van de rechte weg af?

Want tja, ik zie de poster nog voor me: de brede en smalle weg, en daarboven het driehoekig, alziend oog van God. Op de smalle weg was het buitengewoon rustig, maar op de brede weg vond je een keur aan spannende doch verdorven etablissementen, zoals gokpaleizen, theaters, bioscopen en… danshuizen. Op die route behoorde je je als christen niet te begeven. Dansen was dan ook not done bij ons thuis, of het nu stijldansen, rock-’n-roll of electric boogie was.

Mijn eerste klassenavond op de middelbare school was bijgevolg schokkend. Net van de basisschool verwachtte ik een soort verjaardagspartijtje met cola en chips. Dus liep ik nietsvermoedend een donkere ruimte in met gekleurde lichten en glitterbollen. Daar werd gediscodanst en – o, gruwel! – later op de avond ‘geschuifeld’. Zo’n broeierig sfeertje had ik nog niet meegemaakt in mijn twaalfjarig bestaan. Ik deed aanvankelijk wat houterige manoeuvres op de discomuziek, maar dat bezorgde enkele klasgenoten zozeer de slappe lach, dat ik concludeerde dat daar mijn talenten niet lagen…    

PolonaiseWel begon ik, toen ik ouder werd, vraagtekens te zetten bij het dansverbod. In Prediker 3 staat: ‘Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.’ (Huh? Staat dat in de Bijbel?!) Ik las dat Mirjam, Mozes’ zus, met alle vrouwen door de woestijn danste nadat de Israëlieten door de Schelfzee waren gewandeld. David danste en sprong zo blij voor de ark uit (2 Samuel 6:16), dat zijn vrouw Michal hem erom verachtte…

Toen ik de Psalmen las, wemelde het daar van de reidansen (Polonaise in de kerk?). En ik kwam erachter dat in synagogen tijdens Simchat Tora – het feest van de vreugde over de Tora – nog steeds uitbundig wordt gedanst met de Torarollen (Deed Jezus dat ook?).  

Ik legde mijn bezwaren voor aan anti-dansers. “Jawel,” antwoordden ze, “maar dat was een andere tijd en cultuur. Bovendien was het dansen voor God. Niet de wulpse bewegingen die tegenwoordig voor dansen doorgaan.” Maar dat meisje uit Sulem dan, dat in Hooglied 7 danst voor haar vriend – die haar onverhuld complimenteert? Dansen uit blijdschap, dansen voor God, voor je geliefde: de Bijbel staat er vol mee. Hebben we als westerse christenen het kind met het badwater weggekieperd?   

Aerobics
Zelf kreeg ik een tikkeltje meer ritmegevoel toen ik als begin twintiger jarenlang op aerobics zat. Toen ik kort daarop mijn latere man ontmoette, bleek hij een kei in stijldansen: zilver, goud, platina, alle edele metalen had hij afgedanst – en hij was graag bereid mij privéles te geven. Ik leerde dus alsnog de wals, rumba en chachacha. (Hij gaf zelfs mijn moeder een clandestien danslesje.) Later danste ik met onze kinderen de kabouterdans en kreeg ik de vogeltjesdans onder de knie. Maar toen onze opgroeiende zonen hun dansbelangstelling verloren en liever een potje stoeiden, stond moeders ontwikkeling weer stil. 

Hongkong
Daarom heb ik hulp nodig bij het opdiepen van die dansende vrouw in mezelf (als ze er überhaupt zit…) Dus benader ik Marloes van Houten van HeartToHard. Marloes is danseres/dichteres en bewegingsinstructrice, ze gebruikt beweging, dans en andere kunstvormen in coaching en therapie, en promoveert bovendien op het therapeutische effect ervan. Ik ontmoet haar in Hongkong (via Skype helaas). Later verschijnt haar al even veelzijdige collega Sharisa Fischer in beeld. Zij is danseres en choreografe. “Waarom is dans zo belangrijk en therapeutisch?” vraag ik hun. Marloes is ervan overtuigd dat God kan werken door middel van kunstvormen als dans, om ‘harde plekken’ in onszelf te helen. Met die harde plekken bedoelt ze onder meer onbewuste gedachten, angsten en overtuigingen die ons dwars blijven zitten: “Sommige negatieve gebeurtenissen hebben een intense invloed op ons zenuwstelsel en worden in beelden en zintuiglijke ervaringen opgeslagen in ons impliciete (onbewuste) geheugen. Daardoor kun je er niet over praten en ben je je veelal niet bewust van het effect van deze ervaringen op je denken en gedrag. Om contact te leggen met deze intense herinneringen, ze te doorwerken en los te laten, werk ik in coaching en therapie met ritme en herhalende beweging, aanraking, tekenen en poëzie.”

En als je geen therapie nodig hebt? “Muziek roept bij ieder mens wel iets op. Dans werkt in op je emotionele en fysieke welzijn én je spirituele kant: dansen kan zelfs een vorm van intens gebed of voorbede zijn,” zegt Marloes. “In de Nederlandse vertaling van de Psalmen gaat het over het ‘loven en prijzen’ van God, maar in de grondtekst staan termen als ‘klappen, stampen, als een gek in de rondte draaien’, veel dynamischer dus!” 

Kanocoaching
Oké. Maar nu de praktijk. “Hoe krijg ik m’n eigen lijf wat losser?” vraag ik. (Help… zou ik nu een instant-dansles voor de webcam krijgen?) Gelukkig calculeert Sharisa in dat ik een groentje ben, en ze adviseert me simpel en  kleinschalig te beginnen: in de natuur. “Ga gewoon eens wandelen en let op de dingen om je heen. Dan krijg je al zo veel ritme mee: de wind door de bomen, de vogelgeluiden…” Marloes zegt: “Ervaar hoe de natuur – de geluiden, geuren, ritmes en bewegingen die je observeert – je van binnen raakt en beweegt, en ga langzaam wat meebewegen. Of juist ertegenin. Zo worden die gewaarwordingen een impuls om te ervaren hoe je in je lijf zit, en om je in beweging te zetten.” De expressive arts trainers/therapeuten gaan vaak met hun ‘dansers’ de natuur in: wandelend, fietsend, of ze zoeken naar nieuwe vormen. Zo startte Marloes vorig jaar, voor ze terugkeerde naar Hongkong, met ‘kanocoaching’.

Een kano heb ik niet, maar wandelen kan altijd – en dit keer besluit ik om niet te denken aan m’n to do-lijstje, maar om heel mindful de ruisende bomen, het kabbelende water en opwekte getjilp in me op te nemen. (Wat heerlijk rustgevend eigenlijk.) Vooralsnog kan ik er geen ritme in ontdekken, maar alla. Ik kijk steels om me heen. Geen mens te zien. Ik leg mijn hoofd in mijn nek en draai met gestrekte armen in het rond. Dat voelt best lekker. Wat duizelig sta ik stil, om vervolgens van links naar rechts over het pad te zwieren, begeleid door bladergeruis en vogelgefluit (Niet gek voor een wandelende tak!). Maar dan nadert een fietser, en weg is mijn ontluikend danstalent. Met een blos loop ik weer onopvallend over het gebaande pad.

Thuisgekomen voel ik me citroentjesfris. Maar hoe nu verder? Elke dag een halfuurtje zwieren in het bos? En kan het ook thuis, of moet ik de natuur binnen handbereik houden? Dat blijkt niet nodig. “Zoek verbinding met je ademhaling (oké), met het lied in jezelf dat alleen jij kan horen,” zegt Marloes (eh… lied in mezelf?). “Luister naar de muziek van je hart. Die is uniek, net als je eigen ritme, want God heeft ons allemaal uniek gemaakt. Laat die melodie je raken en je inspireren om te bewegen. En ga van daaruit op zoek naar andere melodieën, waar je al bewegend uitdrukking aan kan geven. Dat is natuurlijk duizend stappen te ver, om dat in je eentje te gaan doen als je het niet gewend bent. Maar dit bewustzijn kun je stap voor stap trainen, zodat je met meer eigenheid beweegt en je stem laat horen in deze wereld.” Ze vervolgt: “Dansen is communiceren zonder woorden. Het verbindt mensen over grenzen van talen, culturen en sociale groepen heen.” (Pardon? Improviserend dansen waar anderen bij zijn?! Dat durf ik niet) “Veel mensen denken dat dansen altijd mooi en choreografisch verantwoord moet zijn,” zegt Sharisa, alsof ze weet wat ik denk, “maar dat hoeft helemaal niet. Het belangrijkste is, dat je het voor jezelf doet, niet omdat een ander dat goed zou moeten vinden. Bovendien kun je door beweging ook negatieve gevoelens uiten. Wees authentiek.”

Huppelen
Op internet speur ik de volgende dag naar meer informatie over dansen voor God. Op DansenalsMaria.nl haalt danseres Bernice Fransen aan hoe David en de Israëlieten vol overgave voor God dansen in 1 Kronieken 13:8. Ze schrijft: “Op deze manier blijkt het dansen een uitingsvorm te zijn van de wederzijdse liefde die er is tussen God en zijn volk: God doet iets voor zijn volk uit liefde en het volk beantwoordt die liefde door te dansen voor Hem.” Mooi! En op Yeshuahatora.com lees ik over Davidisch/Messiaans dansen: “Het Hebreeuwse woord voor dans is ‘rikud’, dit betekent: springen, huppelen van vreugde. Wat kan men beter doen dan dat, voor de schepper van de wereld, onze hemelse Vader.”

Enthousiaste Lofprijzing
God loven met je lichaam. Waar in de buurt zou ik dat kunnen leren? Waarschijnlijk is de beste manier om een gemeente te bezoeken waar uit volle overtuiging wordt gedanst. Via de organisatie LEEF! kom ik uit bij een van oorsprong Burundese kerk in Eindhoven, die zich aan het ontwikkelen is tot multiculturele gemeente: Crosspointe Fellowship Nederland. Ik mail de voorganger, Eric Rufyiritana, met mijn merkwaardige verzoek. Hij zegt dat ik hartelijk welkom ben – en dus rijd ik de zondag erna naar mijn Burundese broeders en zusters. Al vanuit de verte is vrolijk gezang te horen. In het Engels en niet in het Kirundi (de officiële taal van Burundi) of Frans. Ik kan dus meejubelen. Er is een enthousiaste lofprijzing gaande: diverse voorzangers staan op het podium en zingen en bidden met hun hele wezen. En ik moet zeggen: het swingt de pan uit! Zodanig dat ik zelf al snel meewieg met de muziek. Halverwege de lofprijzing krijgen we het verzoek kennis te maken met onze buren. Ik steek mijn hand uit, maar voor ik het weet, heb ik een knuffel te pakken. En het blijft niet bij buren, iedereen loopt door de zaal en overal worden geestdriftig begroetingen uitgewisseld. Ook wat dat betreft gaat het er warmer en informeler aan toe dan in een traditionele Nederlandse dienst. De sfeer zit er goed in en ook de muziek zet een tandje bij, mensen dansen mee, klappen, roepen hun instemming met de teksten en uiten op allerlei manieren hun liefde voor God. Ik laat me meevoeren, klap, zing en beweeg (een beetje) – en niemand krijgt de slappe lach. Het is vreemd, in een andere kerk zou ik dit minder snel doen, maar hier voelt het natuurlijk. Als de gemeenteleden aan het begin van de preek horen dat ik hier vooral ben vanwege de dans, hoor ik mensen lachend zeggen “dit is nog niets!” “Soms is het groot feest tijdens de dienst,” zegt een Nederlandse vrouw, die ook bij de swingende voorzangers hoort, “dan dansen we de hele zaal door.” Ik word van diverse kanten aangemoedigd om nog eens langs te komen, zodat ik dat mee kan maken. En de dansende vrouw in mezelf? Die vindt dat een goed idee!  

door: Petra Butler

Dans in het koele noorden

Waarom is dans zo beladen voor christenen hier? In de Bijbel had het volk Israël immers dansen voor allerlei gelegenheden. Marloes van Houten vertelt dat er tot 800 n.C. in de kerk ruimte was voor lijfelijke aanbidding. “Toen werd echter de preekstoel geïntroduceerd, waardoor die ruimte verdween en scheiding ontstond tussen geestelijke elite en ‘gewone’ kerkleden. Het calvinisme merkte eeuwen later alles wat afleidde van het Woord aan als zondig, ook ‘het vlees’, het lijf’. In het Europa van de 16e en 17e eeuw werd dansen dan ook geassocieerd met onreinheid. Denkers als Descartes en Voetius brachten intussen scheiding aan tussen hart en hoofd. Alleen het materieel bewijsbare werd als waardevol (waar) gezien. Het bovennatuurlijke, de wijsheid van het lichaam, werd minder waard. In de Reformatie werd de expressie als het ware de kerk uit gezet, denk aan de Beeldenstorm. Je ziet in het algemeen dat op plaatsen waar strenge denkbeelden en vaste patronen heersen, mensen ook de vrijheid niet meer voelen om zich lichamelijk te uiten en soms ook het contact met zichzelf verliezen. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, wordt daardoor lastig. Als je je niet bewust bent van je eigenheid, en je innerlijke dialoog niet in lijn is met Gods denken over jou, dan kan het hemelse weinig gestalte krijgen en zul je een disembodied geloof leven.” Tussen 1700 en 1900 ontwikkelde ballet zich tot dans in Moulin Rouge-achtige danshuizen: mannen gingen daarheen voor schaars gekleed dansend vrouwelijk schoon. De kerk distantieerde zich daardoor nog meer van dans.”

Deel dit artikel: