Spreken in tongen

Spreken in tongen

“Ik wilde wel dat iedereen in tongen kon spreken,” schrijft Paulus in 1 Korintiërs 14. Vreemd, dat zo weinig mensen het tegenwoordig dan nog doen, dacht Marlies Medema. Ze ging op zoektocht en probeerde het uit. In Eva 3 lees je haar verhaal. Maar wat is tongentaal nu precies?

Geschiedenis van in tongen spreken
Een mooie term voor klanktaal is glossalalie. De glossolalie kwam in de kerk van de eerste eeuwen na Christus nog veelvuldig voor. Er wordt door onder andere kervader Tertullianus melding van gemaakt. Nadat het christendom ten tijde van keizer Constantijn een gelijkwaardige status in het Romeinse Rijk had verkregen (onder een latere keizer werd het de staatsgodsdienst) kwam het minder voor. In West-Europa wordt het spreken in tongen tegenwoordig met name beoefend binnen de meer charismatische stromingen van het christendom, zoals de pinkster- en charismatische beweging. Ook binnen traditionele kerken is er steeds meer aandacht voor de gaven van de Heilige Geest en daarmee ook voor de gave van het spreken in tongen.

Gezond
Dr Carl Petersen van de Oral Roberts Universiteit in Tulsa, Oklahoma is hersenspecialist. Hij deed onderzoek naar het verband van bidden in tongen en de menselijke hersenen. Hij ontdekte verbazingwekkende samenhangen. Bij het bidden in tongen laten onze hersenen unieke activiteiten zien. Onze hersenen scheiden tijdens het bidden in tongen twee chemische stoffen af, die in de bloedsomloop terecht komen en die de effectiviteit van ons immuunsysteem met dertig tot veertig procent verhogen. Dit bevordert genezing in ons lichaam. Opmerkelijk was in het onderzoek dat dit proces wordt aangestuurd door een klein deel van onze hersenen, waarvan men tot nu toe aannam dat het geen enkele functie had. En dat het alleen maar in werking treedt als we in tongen spreken.

Discussie over 1 Korintiërs 14
“‘Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op,” staat in 1 Korintiërs 14. “Veel mensen vatten deze tekst op als: Spreek niet in tongen. Je kunt beter profeteren,” schrijft Robert Morris in het boek De God die ik niet kende. “(Vreemd genoeg geloven de meeste mensen die dit zeggen ook niet in profeteren.) (…) Volgens andere sceptici betekent dit vers dat het spreken in tongen op de een of andere manier egoïstisch zou zijn en daarom vermeden moet worden. Paulus zegt tenslotte dat je met tongentaal alleen maar jezelf opbouwt. Mijn antwoord daarop is altijd hetzelfde: Nou en? Wat is er eigenlijk mis mee om geestelijk sterker te worden? Dat is toch ook waarom we nieuwe christenen aanmoedigen om elke dag hun Bijbel te lezen?”

Workshops
Op het internet kwam ik een geluidsopname tegen van een workshop ‘spreken in tongen’. Tot mijn verrassing wordt de workshop gegeven door Jolande Bijl, die ook regelmatig artikelen voor Eva schrijft. Ook Jolande is gewoon begonnen het te doen. “In eerste instantie kwam er inderdaad een woord, en daarna nog een, maar dat was precies hetzelfde. Er zat nog niet zoveel variatie in. Maar ik bleef het gewoon een tijdje doen, en toen kwamen er meer woorden. Ik merkte dat ik opeens een hele zin zei, en dat ik even later precies diezelfde zin zo kon zeggen, terwijl het allemaal vreemde woorden waren, dus die kon ik eigenlijk menselijkerwijs gesproken niet onthouden.”

Tijdens het schrijven van het artikel appt collega Nienke me: “Ik zit op een New Wine conferentie en we krijgen nú een spoedcursusje spreken in tongen! Dit moet je even beluisteren.” Ik vraag de cd op en inderdaad, spreker Paul Harcourt van de All Saint Woodford Wells Church in Londen heeft een hele avond gewijd aan de gaven van de geest, in het bijzonder aan het spreken in tongen. Wederom een mooi evenwichtig verhaal. “Ook al heeft Paulus gezegd: het is beter om te profeteren, toch zegt hij: doe allebei. Bid met je geest, maar bid ook met je verstand,” zegt Harcourt. “Bid over dingen die je niet snapt, en gebruik je verstand voor de dingen die je wel begrijpt. God wil dat we onze hersenen gebruiken, want ze zijn een geschenk. Maar Hij wil niet dat we hem beperken tot de omvang van ons verstand. Vaak als we in tongen spreken, gaan we voorbij de grens van ons beperkte verstand.” 

De workshops zijn te beluisteren via:

www.geluidsopnames.nl (New Wine 2015, vrijdagavond)
http://www.leveningod.nl/verslag-workshop-heilige-geest-2-sept.html (workshop Jolande Bijl)

Hoe weet je dat het van God is?
Jolande Bijl: “Het kan ook zijn dat je bang bent om in tongen te spreken, en dat je zegt: hoe weet ik nu of dit van God is? Krijg ik deze gave nu niet van iemand anders? Zou het misschien van de duivel kunnen zijn? Nou, dat kan niet, je hebt God erom gevraagd. En in de Bijbel staat dat als God een goede gave geeft, dan gaat Hij je niet iets anders geven. Dus je mag er gewoon op vertrouwen dat je het van God krijgt. En als je het helemaal zeker wilt weten, zeg je gewoon eventjes: en ik wil geen enkele andere woorden ontvangen, en geen enkele andere inspiratie dan door de Heilige Geest, in Jezus naam. Dan kan er helemaal niets meer tot je komen, want alles moet luisteren naar de naam van Jezus. Hij heeft alle macht gekregen.”

De Geest als gentleman
Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband: “Ik spreek zelf niet in tongen. Maar ik heb al zoveel bijzondere momenten met de Heilige Geest meegemaakt (ook rondom genezing, en profetie) dat ik er zeker voor opensta. Ik geloof dat het bij mij in stapjes gaat, op de tijd die God bepaald heeft. Ik geloof in de Heilige Geest als een soort van gentleman. Hij zal zich nooit opdringen, maar Hij maakt wel geleidelijk dingen duidelijk. In veel gevallen dat mensen in tongen gaan spreken, gaat er wel een moment van handoplegging aan vooraf, maar ik kan me voorstellen dat het ook gebeurt door middel van gewoon beginnen met praten.” 

Deel dit artikel: