Visie op Facebook

Meepraten over films? Op de speciale Televisiefilm-Facebookpagina kunt u uw reactie achterlaten.

De Bijbel Open Visie 32

Oeps! Er is iets verkeerd gegaan met de Bijbel Open-teksten in Visie 31/32. Lees hieronder de teksten van Visie 32 (8-14 augustus).

ZATERDAG 8-8

KUNST ALS UITING VAN LIEFDE EN ONTZAG

1 Koningen 7:13-51

Bij het inrichten van de tempel was niet zomaar een koperslager aan het werk, maar een kunstenaar van naam en faam. Koning Salomo wilde niet alleen een huis bouwen voor de aanwezigheid van God; de tempel zelf moest een eerbewijs zijn aan de Allerhoogste. Daarom werd perfectie nagestreefd, ook al ging het om een vergankelijk bouwwerk. 

Nadenkertje: In het Nieuwe Verbond wordt gesproken van een geestelijke tempel. God wil ons lichaam maken tot een tempel van Zijn Geest.

MAANDAG 10-8

DE GROTE DAG BREEKT AAN

1 Koningen 8:1-21

In de ark lagen de twee stenen platen die Mozes er op de Horeb in had gelegd. Dat waren de tien geboden met Gods leefregels voor Zijn volk. Je zou het een verdragstekst kunnen noemen, de leefregels voor onze relatie met God en met elkaar. Nu de ark in de voltooide tempel wordt gebracht, wordt de tempel de plaats waar God Zijn volk ontmoet en te midden van Zijn volk woont.

Vraag: Waar is uw dagelijkse ontmoetingsplaats met uw God?

DINSDAG 11-8

HET WONDER VAN GODS NABIJHEID

1 Koningen 8:22-40

Vandaag lezen we het eerste gedeelte van Salomo’s gebed. Het valt op dat hij alle eer aan God geeft. Omdat het Gods plan was, heeft Salomo er ook vertrouwen in dat God naar zijn gebed wil horen. 

Gebed: God is dichtbij, hoe hoog verheven Hij ook is. Nauwelijks te bevatten, maar van grote waarde. Als u bidt, hoeft u niet te schreeuwen. U hebt uw mobieltje niet nodig. Als u fluistert of zelfs in stilte bidt, hoort Hij u al.

WOENSDAG 12-8

IEDEREEN IS WELKOM BIJ GOD

1 Koningen 8:41-53

Salomo heeft meerdere gebedspunten en ze zijn bijna allemaal voor Gods volk. Hij beseft dat Israël van Gods weg kan afdwalen en Zijn gunst kan verliezen. Salomo bidt ook voor de vreemdeling die niet bij Gods volk hoort: hij mag zijn blik richten op de tempel in Jeruzalem en daarmee op de God van Israël.

Aanmoediging: Sta er eens bij stil voor wie u wel of niet gastvrij bent en hoe u  Bijbelse gastvrijheid in de praktijk zou kunnen brengen.

DONDERDAG 13-8

ZEGEN ALS BEVESTIGING VAN GODS TROUW

1 Koningen 8:54-66

De inwijding van de tempel is niet echt vergelijkbaar met onze kerkdienst, maar er zit wel een stuk beleving in dat ook in onze kerkdiensten niet zou misstaan. De zegen is hier het hoogtepunt. God is aanwezig, dat werd duidelijk toen de ark geplaatst werd. Ook in de kerkdienst mogen we zeker zijn dat God aanwezig is. 

Bemoediging: U ervaart het misschien niet altijd, maar hopelijk krijgt u in een lied, Bijbellezing, preek of gebed wel zicht op God.

VRIJDAG 14-8

GODS TROUW TEGENOVER ONZE ONTROUW

1 Koningen 9:1-10

God heeft een mooie belofte gedaan aan koning David, de vader van Salomo. Er is echter een voorwaarde: Salomo en al Davids nakomelingen moeten toegewijd blijven aan God. Als iemand zich van Hem afwendt, zal God Zijn volk verdrijven. Die prachtige tempel, die nu ingewijd is, betekent dan niets meer voor God. Aan Gods belofte zijn blijkbaar voorwaarden verbonden.

Nadenkertje: De voorwaarde om in de hemel te komen is te aanvaarden dat Jezus Christus ook voor uw zonden gestorven is.

Deze dagteksten zijn een beknopte versie van Leidraad, een bijbelleesgids met achtergrondinformatie uitgegeven door de Internationale Bijbelbond. Nieuwsgierig naar de hele tekst? Neem dan een abonnement op Leidraad.

Voor € 25, - per jaar krijgt u 4 kwartalen thuisgestuurd.

IBB Nederland: tel. 0343-461753 of info@ibb.nu