Visie op Facebook

Meepraten over films? Op de speciale Televisiefilm-Facebookpagina kunt u uw reactie achterlaten.

Geen woorden...

Geen woorden...

Vanavond ga ik naar schrijver Arthur Japin, voor 'Adieu God?'. Toen ik dat zei op Twitter, meldde een van mijn volgers op dat sociale medium, ('randkerkelijk') theoloog Alain Verheij: 'Wat moet je daar? Hij is zo ongeveer de gelovigste schrijver die ik het afgelopen jaar heb gelezen!'

Lezers die de boeken van Japin kennen, zullen begrijpen wat Verheij bedoelt. Liefde, vergeving, barmhartigheid, het zijn prominente thema's in zijn werk. Maar Japin heeft God vaarwel gezegd. Of beter geformuleerd: hij is tot de overtuiging gekomen dat Hij niet bestaat. Want als kind bad Japin veel (hij had een moeilijke jeugd), maar Jezus antwoordde niet...

Inmiddels meldde zich een andere theoloog op Twitter: (de vrolijk vrijgemaakte) David Heek: 'Geloven is niet alleen denken en doen wat in Gods lijn ligt, ook zijn bestaan erkennen hoort erbij (Heb. 11:6)'.

Ik vermoed dat Japin Heek gelijk geeft, hij zegt immers zelf dat hij niet gelooft. Toch was Verheij nog niet verslagen. 'In het hiernamaals zullen veel niet-christenen tegen God zeggen: 'Ah was jij dat! Ik noemde je gewoon liefde!' Wat Heek dan weer een mooie vondst vond. Maar ja, dan wordt het wel spannend. Want niet-gelovigen die het 'koninkrijk der hemelen' beërven, dat hebben we op catechisatie niet gehad, toch?

Ik moest denken aan Mattheus 7:21: 'Niet iedereen die 'Heer, Heer' tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van Mijn hemelse Vader'. Geen woorden, maar daden.

Maar ja, Hebreeën 11:6 dan? 'Wie God wil naderen, moet geloven dat Hij bestaat'.

Wat zou Jezus zeggen? Ik denk dat ik het weet: 'Strijdt gij om in te gaan.'


Tijs

@tijsvandenbrink