Visie op Facebook

Meepraten over films? Op de speciale Televisiefilm-Facebookpagina kunt u uw reactie achterlaten.

Salafisme verbieden?

Salafisme verbieden?

Het gebeurde vorige week dinsdag: de Tweede Kamer nam een motie aan waarin werd gezegd dat onderzocht moet worden of het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam, kan worden verboden in ons land. En alle drie de christelijke partijen stemden voor!

Ik schrok daar van.
Als u mijn columns leest, weet u dat ik niet enthousiast ben over de islam. Ik hoor bij de mensen die vinden dat de islam een groot probleem heeft: er zijn de laatste jaren zoveel aanslagen gepleegd in naam van de islam, dat moslims serieus bij zichzelf te rade moeten gaan wat de relatie is tussen hun geloof en de verschrikkelijke moordpartijen.

Binnen de islam vormt het salafisme een van de meest problematische stromingen. Een deel van de salafisten (de jihadi-salafisten) keurt het gebruik van geweld openlijk goed. Het is super belangrijk dat politie en justitie daar bovenop zitten, in de gaten houden wat er gebeurt en ingrijpen zodra de wet wordt overtreden.

Maar het verbieden van alle salafistische organisaties gaat veel verder. Daar zitten ook organisaties bij die weliswaar ideeën hebben die ver verwijderd zijn van de heersende ideeën in ons land, maar gewelddadig zijn ze lang niet altijd. Daarom past zeker voor christelijke partijen grote terughoudend. Ook sommige christenen (en christelijke organisaties) hebben ideeën die ver afstaan van de publieke opinie. Als wij die vrijheid willen behouden, moet je salafisten die vrijheid ook gunnen. Zodra ze de wet overtreden, moet je ingrijpen.

Ik zou nog eens heel goed nadenken als ik (christelijk) politicus was.


Tijs
@tijsvandenbrink