Visie op Facebook

Meepraten over films? Op de speciale Televisiefilm-Facebookpagina kunt u uw reactie achterlaten.

Colofon en Contact

RTV Magazine van de Evangelische Omroep, verschijnt wekelijks.

Redactie Visie

Postbus 21400, 1202 BJ Hilversum
EO.nl/visie
E-mail redactie: visie@eo.nl
Uitgever: Emiel Hop
Hoofdredactie: Marco van der Straten
Eindredactie: Maarten Vermeulen
Beeldredactie: Maarten Nota
Redactie: Bart van Delen, Mirjam Hollebrandse, Marieke Nap, Maarten Nota, Pieter-Jan Rodenburg, Gert-Jan Schaap, Femke Taale en Marian van Vugt
Assistent-uitgever: Tjitske Hollestelle

Vormgeving

Jeroen van Engelenhoven
Basisontwerp: Ruth van de Wetering (EO) en Igo Pieters (Creatief Offensief)

Abonnementen

EO-Klantencontactcentrum
Postbus 21200, 1202 BE Hilversum
Telefoon: 035 - 22 100 22
E-mail: administratie@eo.nl
Het abonnementsgeld voor Visie bedraagt € 64,95 per jaar bij automatisch incasso. Bij betaling per acceptgiro is de abonnementsprijs € 66,45 per jaar. Visie-lezers tellen mee als EO-leden voor het getalscriterium in de mediawet. Opzegging van het abonnement kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail en op elk moment met een opzegtermijn van een maand. Het moment dat het opzegbericht de EO bereikt, wordt als opzegmoment beschouwd.

Buitenland

Abonnementsprijs: € 66,45 per jaar (acceptbetaling). Abonnees in overige landen betalen een toeslag van € 0,50 per nummer. Voor betaling altijd de factuur afwachten.

Blindenbibliotheek

De artikelen in Visie worden t.b.v. iedereen die niet op de gebruikelijke manier kan lezen, uitgegeven op Daisy CD-rom, in braille, grootletter of via de elektronische Postbus. Tel. CBB: 0341 56 54 99.

Advertenties

Koninklijke BDU Uitgeverij b.v., Vak- en publieksmedia,
Postbus 67, 3770 AB Barneveld.
Tel. 0342 49 48 83
Fax 0342 49 42 99.
E-mail: tijdschriften@bdu.nl.
Alle advertentie-contracten worden afgesloten conform de regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland.