search tag comment twitter facebook navicon youtube

Een gelovige wetenschapper

Ds. Arie van der Veer over deze uitzending:

Dit jaar wordt herdacht dat Darwin 200 jaar geleden geboren werd. Het werk van deze wetenschapper heeft tot enorme verandering in denken en tot vele discussies geleid. Tot op de dag van vandaag wordt er over gesproken: Schepping en/of evolutie.

Fred Zwarts is een wetenschapper die zich ook al jaren met dit enorme vraagstuk bezighoudt.
In Nederland Zingt op Zondag kunt u hem zien en horen. U ziet een wetenschapper aan het woord, die het ook niet precies weet. Misschien is dat wel juist het kenmerk van een echte wetenschapper. Juist zij weten, hoe betrekkelijk ons denken kan zijn. Nieuwe gegevens kunnen een totaal ander licht werpen op wat we tot nu toe voor vaststaand aannamen....

Fred Zwarts is een gelovige wetenschapper. ‘Het heeft voor mij, ‘zo zegt hij, ook wel zo’n 10 tot 20 jaar geduurd voor ik tegen mij zelf kon zeggen: dit gaat gewoon mijn verstand te boven. Je moet ook niet alles willen begrijpen denk ik. Er zijn gewoon dingen die te wonderlijk zijn en je verstand te boven gaan, daar moet je je op een gegeven moment ook maar bij neerleggen.’

Fred is daarom een heel bijzondere gast. Geloof en wetenschap lijken elkaar vaak uit te sluiten.
Bij Fred is dat absoluut niet het geval. De bijbel is voor hem een heel belangrijk boek. De discussie over schepping en evolutie vindt hij belangrijk maar niet het belangrijkste. ‘Sommige mensen komen niet eens toe aan waar het in de bijbel werkelijk omgaat’.

Bijbeltekst

Psalm 8.