search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Visie meditaties

Heilig vuur

Heilig vuur

‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!’ Lucas 12:49

Wonen in Jeruzalem

Wonen in Jeruzalem

‘De stad was weliswaar zeer uitgestrekt, maar er waren weinig inwoners en ook waren er nog nauwelijks huizen herbouwd’ Nehemia 7:4

Anders dan de wereld

Anders dan de wereld

‘Wat u doet, is niet goed. Heb toch, bij alles wat u doet, ontzag voor onze God’ Nehemia 5:9

Maanden van gebed

Maanden van gebed

‘In de maand kislew van het twintigste jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers naar mij toe’ Nehemia 1:1,2

Als mosterdzaad

Als mosterdzaad

‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin…

Naderen tot God

Naderen tot God

‘We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof’ Hebreeën…

Buiten eigen kring

Buiten eigen kring

‘Hij was een priester van God, de Allerhoogste’ Genesis 14:18

De weg kwijt

De weg kwijt

‘De ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de HEER’ Jeremia 8:7

Tempel van God

Tempel van God

‘Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!’” Jeremia 7:4