search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Visie meditaties

Gods beloften, ook voor mij

Gods beloften, ook voor mij

‘Sommige afspraken en beloften blijven altijd geldig. Ook Gods belofte aan Abraham’ Galaten 3:15,16

Niet meer ik, maar U in mij

Niet meer ik, maar U in mij

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar…

God hoort, gedenkt, ziet en kent

God hoort, gedenkt, ziet en kent

‘God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich…

Wij hebben de Messias gevonden

Wij hebben de Messias gevonden

‘Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’)’ Johannes 1:41

Leven van Gods Woord

Leven van Gods Woord

‘Zo maakte Hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt’ Deuteronomium 8:3

Verwondering

Verwondering

‘Toen zij het kind zagen….’ Lucas 2:17

Advent: werk van de Geest

Advent: werk van de Geest

‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken’ Lucas 1:35

Afgewezen liefde

Afgewezen liefde

‘Ninevé is verwoest!’ Wie zal om haar rouwen? Waar vind ik iemand die je troost?’ Nahum 3:7