search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Visie meditaties

Tempel van God

Tempel van God

‘Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!’” Jeremia 7:4

Volgelingen van Jezus nu

Volgelingen van Jezus nu

‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen’ Lucas 9:23

Levende stenen

Levende stenen

‘En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel’ 1 Petrus 2:5

Een zegenrijk leven

Een zegenrijk leven

'Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie ...’ Lucas 6:20

Leve de Koning

Leve de Koning

‘Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang’ Psalm 47:2

Oefenen in vertrouwen

Oefenen in vertrouwen

‘Daar in de woestijn gaf de HEER hun wetten en regels, en daar stelde hij hen op de proef’ Exodus 15:25

De omweg

De omweg

‘Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de…

Alsof je er zelf bij was

Alsof je er zelf bij was

‘Zo gedenk ik wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik wegtrok uit Egypte’ Exodus 13:8

Het nieuwe leven

Het nieuwe leven

‘Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven…

Het raadsel en het antwoord

Het raadsel en het antwoord

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ ‘want Hij heeft het gedaan’ Psalm 22:1,32 (HSV)