search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Visie meditaties

Het nieuwe leven

Het nieuwe leven

‘Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven…

Het raadsel en het antwoord

Het raadsel en het antwoord

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ ‘want Hij heeft het gedaan’ Psalm 22:1,32 (HSV)

Meezingen met Jezus

Meezingen met Jezus

‘Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg’ Matteüs 26:30

Alles geef ik U

Alles geef ik U

‘Deze vrouw heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud’ Lucas 21:4

Ieder een pond

Ieder een pond

‘Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd’ Lucas 19:16

DE hogepriester

DE hogepriester

‘Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is…

Waar ben je veilig?

Waar ben je veilig?

‘De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig. Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een…

Onze beloften aan God

Onze beloften aan God

‘Voor zijn vertrek had hij in Kenchreeën zijn hoofd laten kaalscheren, omdat hij aan een gelofte gebonden was’ Handelingen 18:18

Gods beloften, ook voor mij

Gods beloften, ook voor mij

‘Sommige afspraken en beloften blijven altijd geldig. Ook Gods belofte aan Abraham’ Galaten 3:15,16

Niet meer ik, maar U in mij

Niet meer ik, maar U in mij

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar…