search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

De Muzikale Fruitmand 27 november

Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter Bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie Van der Veer, om 20:50uur 'Ik mis je' en om 21:30uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten', Tjitske spreekt met ds. Wim Scheltens over je voorbereiden voor het Kerstfeest, op deze 1e zondag van Advent.

Titel 1e uur

Artiest

Dirigent

Bundel

Eens als de bazuinen klinken

Chr. Mannenkoor Lelystad

Jan Zwanepol

Johannes de Heer 69

Psalm 150: Looft God, looft   zijn naam alom

Samenzang Bovenkerk

Jan Quintus Zwart

Psalm 150: 1 en 3

Til mij op

Marcel & Lydia Zimmer

Opwekking 581

Zijn liefde zocht mij teder

Riet den Hertog & Veenendaals Chr. Mannenkoor

Henny Pomp

Johannes de Heer 497

Machtig God, sterke Rots

Hollandkoor

Zwart, J.Q.

Opwekking 277

Psalm 73: 'k Zal dan gedurig bij U zijn

Mannenkoor Groot Rotterdam

Matthijs van Noort

Psalm 73: 12 en 13

Al de weg leidt mij mijn Heiland

Joke Buis

Johannes de Heer 5

Hymn of Promise (Ik mis je, de nederlandse tekst van dit lied vindt u hieronder)

Debra Nesgoda

 

 

 

Titel 2e uur

Artiest

Dirigent

Bundel

De Heer is mijn Licht (naar Psalm 27)

Chr. Mannenkoor Fontanus

Wim Klein Haneveld

Wat de toekomst brengen moge

Chr. Gem. Zangver. Terra Nova

Henk Leendertse

Johannes de Heer 300A

Welk een Vriend is onze Jezus

Remco Hakkert & Centre Gospel Choir

Remco Hakkert

Johannes de Heer 150

Zie de leliƫn op het veld

Veenendaals Chr. Mannenkoor & Noortje van Middelkoop

Kortleven, Arie

Johannes de Heer 529

Psalm 42: 't Hijgend hert, der jacht ontkomen

CGZ Crescendo

Heijboer, Paul

Psalm 42: 1 en 5

De Rivier

Opwekking

Opwekking 642

Wijs mij de weg naar Bethlehem (Ik zou wel eens willen weten)

Sela

'k Ben een koninklijk kind

CMK Soli Deo Gloria

Jaap Kramer

Johannes de Heer 60

God zij met u tot ons wederzien

Jongerenkoren Deum Fidentes & Joy

Andre van Vliet

 

Hymn of Promise, nederlandse vertaling van Andries Govaart

 

1. In de bloembol is de krokus

in de pit de appelboom

in de pop huist een belofte

vlinders fladderen straks rond

in de koude van de winter

groeit de lente ondergronds

nog verborgen tot het uitkomt

God ziet naar de schepping om

 

2. Elke stilte kent zijn zingen

zoekt een woord, een melodie

ieder duister wacht een morgen

in dat licht is alles nieuw

Het verleden bergt de toekomst

wat die brengt je weet het niet

nog verborgen tot het uitkomt

God alleen herschept en ziet

 

3. In ons einde is de aanvang

in de tijd oneindigheid

in de twijfel ligt geloven

in ons leven eeuwigheid

in de dood het nieuwe leven

overwonnen alle strijd

nog verborgen tot het uitkomt

God alleen herkent de tijd.

 

 

Deel deze uitzending:

Lied aanvragen?

Wilt u iemand feliciteren of bemoedigen?

Vraag via het aanvraagformulier een lied aan voor…