search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

De Muzikale Fruitmand 

Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Met om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'

Liederen eerste uur

· Lof, eer, aanbidding – zanggroep

· Ik zal er zijn – Mannenkoor Ichtus & At Once

· Psalm 133: 1-3

· Stromen van zegen – Johannes de Heer 57

· Als hier op aarde mijn werk is gedaan – Johannes de Heer 319

· Ik verlang naar Jezus – Opwekking 774

· Er is een God die hoort – Kathalijne van Dongen & Mannenkoor

· Scheepke onder Jezus’ hoede – Johannes de Heer 213

· Stil, mijn ziel wees stil – Opwekking 717

 

Liederen tweede uur

· Hoe heerlijk is uw naam – zanggroep

· Wie maar de goede God laat zorgen – Gezang 194 Ned. Herv. Bundel

· Groot is uw trouw – Johannes de Heer 149

· Veilig in Jezus armen – Johannes de Heer 523

· Psalm 103: 1 en 6 Samenzang Bovenkerk

· ‘k Stel mijn vertrouwen – Opwekking 42

· Haven van rust – Mannenzanggroep Sion

· U maakt ons één – Opwekking 194

· Hoog boven alle vragen – Deo Cantemus

· De dag door uwe gunst ontvangen – Gezang 281:1-4

· God heb ik lief – naar Psalm 116

Deel deze uitzending:

Lied aanvragen?

Wilt u iemand feliciteren of bemoedigen?

Vraag via het aanvraagformulier een lied aan voor…