search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

De Muzikale Fruitmand 

De Muzikale Fruitmand is het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Met om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'

  Liederen eerste uur

        · Hij is verheerlijkt – Opwekking 349

        · Eens zal op de grote morgen – Johannes de Heer 199

        · De mooiste roos – Esther Tims

        · Blijf bij mij Heer – Gezang 282: 1,4 en 5 NHB bundel

        · Hoe groot zijt Gij – Johannes de Heer 886

        · Mijn hart o Hemelmajesteit – Psalm 108: 1 en 2

        · Ik zie een poort wijd openstaan – Johannes de Heer 140

        · ‘Ik mis je’-lied: Het is goed – Lucas Kramer

 

   Liederen tweede uur

        · Psalm 122: 1,2 en 3

        · Weest stil voor het aangezicht van God – Opwekking 464

        · Daar is kracht in het bloed – Johannes de Heer 542

        · Machtig God sterke Rots – Johannes de Heer 92

        · Nog één rivier – Matthijn Buwalda

        · ‘k Ben reizend naar die stad – Johannes de Heer 19

        · ‘Ik zou wel eens willen weten’-lied: Genadig God – Bouw uw Troon

        · Psalm 121: 1,2 en 4

        · Ga met God en Hij zal met je zijn – Liedboek vd Kerken 416

        · Het Grote Geheim – Marcel en Lydia Zimmer

Deel deze uitzending:

Lied aanvragen?

Wilt u iemand feliciteren of bemoedigen?

Vraag via het aanvraagformulier een lied aan voor…