search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

De Muzikale Fruitmand

De Muzikale Fruitmand is het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Met om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'

Liederen eerste uur:

 • Hoe heerlijk is uw naam
 • Grote God wij loven U - Gezang 444 Liedboek vd Kerken
 • Wie maar de goede God laat zorgen - Gezang 194 Nederlands Hervormde Bundel
 • Psalm 73: 1,13 en 14
 • Levende offers - Opwekking 648
 • Elk uur, elk ogenblik - Johannes de Heer 80
 • Mijn Herder is de Here God - Johannes de Heer 884
 • U Heere Jezus, roep ik aan
 • Welk een vriend is onze Jezus - Johannes de Heer 150

Liederen tweede uur:

 • Danklied - Sela
 • Tel uw zegeningen - Johannes de Heer 256
 • Wat de toekomst brenge moge - Gezang 300a Nederlands Hervormde Bundel
 • Tienduizend redenen - Opwekking 773
 • Psalm 113: 1 t/m 4
 • Hosanna, hosanna de Koning komt - Opwekking 240
 • Mijn Jezus ik hou van u - Opwekking 392
 • Ach, blijf met uw genade - Johannes de Heer 924
 • Herstel mijn eerste liefde

Deel deze uitzending:

Lied aanvragen?

Wilt u iemand feliciteren of bemoedigen?

Vraag via het aanvraagformulier een lied aan voor…