search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

De Muzikale Fruitmand

De Muzikale Fruitmand is het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Met om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'

Liederen eerste uur:

 • Lof, eer, aanbidding
 • U zij de Glorie - Johannes de Heer 45a, samenzang vanuit de Doelen in Rotterdam
 • Blijf mij nabij - Liedboek voor de Kerken 392, koorzang vanuit de Joriskerk in Amersfoort
 • Psalm 25 de verzen 2 en 6, samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen
 • Tienduizend redenen - Opwekking 733, Gerald Troost
 • Op die heuvel daarginds - Johannes de Heer 836, 'Gloria' & Liselotte Fennema
 • Er is een God die hoort, Kathalijne v Dongen & Mannenkoor
 • Heer in de hemel zie ons aan, 'Deo Juvante'
 • Kom tot uw Heiland - Johannes de Heer 210, gemengd koor 'Looft den Heer'

Liederen tweede uur:

 • Eens als de bazuinen klinken - Johannes de Heer 69, mannenkoor Lelystad
 • De kracht van uw liefde - Opwekking 488, Remco Hakkert
 • Psalm 72 de verzen 1, 2 en 11 Nederlands Hervormde Bundel, Noorder Mannenkoor
 • Ik zal er zijn - Opwekking 770, Sela
 • Jezus is opgestaan, At Once
 • Psalm 65 de verzen 1, 2 en 6 Liedboek vd Kerken, Veluws Mannenkoor
 • Jezus, hoop van de volken - Opwekking 618, Koor & band Opwekking
 • Omdat U zoveel van mij hield - Opwekking 470, Marcel & Lydia Zimmer
 • Als nieuw geboren (naar Psalm 32) - The Psalm Project

Deel deze uitzending:

Lied aanvragen?

Wilt u iemand feliciteren of bemoedigen?

Vraag via het aanvraagformulier een lied aan voor…