search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Het getuigenis van de Heilige Geest

Muziek rond het thema van de meditatie naar aanleiding van Romeinen 8:15-17, verzorgd door Dr. Ir. Jan Van der Graaf, Oud Algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond. Presentatie: Andries Knevel

Muziekgegevens

1. Hallelujah! Laat opgetogen, Ps.149

2. Chritenmensen, wordt getuigen, geen bundel

3. Kom Schepper, Geest daal tot ons neer, Gez. 237:1,4 en 6

4. Abba Vader, JdH 100

5. Welkom, heilige Geest van God, Opw. 391

6. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, Gez. 247:1,2 en 3

7. Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord, Ps. 56:5 en 6

8. Ik wil leven door uw Geest, Opw. 497

9. Tot zijn eer en heerlijkheid, Opw. 434

10.Create in me a clean hart,Opw. 389

11.Och schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest, Ps. 119:3 en 86

 

klik hier voor de details over de gedraaide muziek

Reageren

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.