search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Meditaties

Vitamine G

Vitamine G

Een meditatie van Karim Landoulsi, oudste binnen Christelijk Centrum De Banier in 's Hertogenbosch. Diverse teksten over geliefd, gewild en gezegend…

Horen wij de stem van God?

Horen wij de stem van God?

Een meditatie met als thema “Horen wij de stem van God?” n.a.v. Exodus 3:1-10, verzorgd door dominee Maikel de Kreek van de Ned. Geref. Kerk te…

Dreiging en vertrouwen

Dreiging en vertrouwen

Een meditatie naar aanleiding van Jesaja 35:1-10. De meditatie wordt verzorgd door Casper van Dorp, theoloog en werkzaam voor 'Heilige Huisjes'.

Persoonlijke geestelijke groei

Persoonlijke geestelijke groei

Een meditatie naar aanleiding van Lukas 14:25-28 en 33, verzorgd door Martin Koornstra, directeur van Royal Mission.

Wees allen eensgezind

Wees allen eensgezind

Een meditatie van dominee Marthijn van Leeuwen van de Hervormde Gemeente in Voorthuizen, naar aanleiding van 1 Petrus 3:8-12.

Hoe zien wij de ander?

Hoe zien wij de ander?

Een meditatie van proponent Wim Braaksma uit Bodegraven, naar aanleiding van Handelingen 16:1 tm 5.

Gelukkig!

Gelukkig!

Een meditatie naar aanleiding van Psalm 1, verzorgd door ds. Reinier Kramer van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Spakenburg-Zuid.

Advent: lokatie Jeruzalem

Advent: lokatie Jeruzalem

De meditatie wordt verzorgd door Ds. P.W.J. van der Toorn, predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Bunschoten, n.a.v. Mattheüs 2: 1-12.

Advent: lokatie Efratha

Advent: lokatie Efratha

De meditatie met als thema “Advent in Efratha” naar aanleiding van Lukas 2:8-16, wordt verzorgd door Bettelies Westerbeek, missionair pionier in…

Advent: lokatie Bethlehem

Advent: lokatie Bethlehem

De meditatie n.a.v. Micha 5:1-4, wordt verzorgd door ds. Jan Kraaijeveld, gevangenispredikant in de Penitentiaire Inrichting in Dordrecht.