search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Meditaties

Advent: lokatie Nazareth

Advent: lokatie Nazareth

De meditatie n.a.v. Lukas 1:26 tm 38, wordt verzorgd door ds. Kasper Kruithof, voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente te Oldebroek.

Gedenken en doorgeven

Gedenken en doorgeven

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een meditatie n.a.v. Psalm 78 verzorgd door ds.W.Smouter van de Ned.Gereformeerde Kerk in…

Een goede investering

Een goede investering

Een meditatie n.a.v. Jeremia 32:14-15; verzorgd door dominee Marco Batenburg van de Protestantse Kerk in Nederland te Gouda

Gods Woord heeft kracht

Gods Woord heeft kracht

Een meditatie n.a.v. Nehemia 8:1-12 in het kader van de Nationale Bijbelzondag en Hervormingsdag, verzorgd door dominee Gerrit Vreugdenhil van de PKN…

Vriendschap met God

Vriendschap met God

Een meditatie over Exodus 33:7 en 11, verzorgd door Jan Pool, voorganger van de Evangelische Shelter Gemeente in Haarlem

Rusten in God

Rusten in God

Een meditatie naar aanleiding van Psalm 62, verzorgd door Marco Wittenberg, voorganger van de CAMA gemeente in Amstelveen.

Gods genade is groter dan wij denken

Gods genade is groter dan wij denken

Een meditatie naar aanleiding van Handelingen 27:20-26, verzorgd door dominee Arnold van Campen, predikant van de Herv. Gemeente Poederoyen en…

Het goede leven

Het goede leven

Een meditatie n.a.v. Psalm 4, verzorgd door Dominee Gerco Bergshoeff, predikant van de Hervormde Gemeente van Scherpenzeel.

Wat is onze Baäl?

Wat is onze Baäl?

klik hier voor de tekst van de meditatie van ds. Cornelie Vreugdenhil

Het getuigenis van de Heilige Geest

Het getuigenis van de Heilige Geest

Een meditatie over Romeinen 8:15-17, verzorgd door Dr.ir. Jan van der Graaf, oud algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.