search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Meditaties

Een hoopvolle intocht

Een hoopvolle intocht

Een meditatie n.a.v. Lukas 19:29-40, verzorgd door Liebrecht P. Hellinga, voorganger van de Baptistengemeente in Appingedam

Leef je geloof

Leef je geloof

Foto: Pure fotografie. Een meditatie n.a.v. 2 Timotheüs 1:6-9 van Hans Maat, directeur van het Evangelische Werkverband binnen de Protestantse kerk.

het laatste avondmaal

het laatste avondmaal

Een meditatie n.a.v. Lukas 22:14-20 verzorgd door dominee Bastiaan Belder van de Hervormde Gemeente in Brakel

Het ene nodige

Het ene nodige

Een meditatie n.a.v. Lukas 10:38-42 verzorgd door ds. Margriet van der Kooi, geestelijk verzorger van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden

Bidden met de mond vol tanden

Bidden met de mond vol tanden

Een meditatie n.a.v. psalm 58, verzorgd door dominee Tanno verboom van de Protestantse Wijkgemeente De Oostpoort in Gouda

De verzoening van Jacob en Esau

De verzoening van Jacob en Esau

Een meditatie n.a.v. Genesis 33:1-12, verzorgd door dominee Jonathan Zondag van de Protestantse Ontmoetingskerk in Middenmeer.

Ik heb geen mens

Ik heb geen mens

Een meditatie van ds. A.D. Fokkema, predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Kerkwerve, n.a.v. Joh. 5:1 t/m 15

Vitamine G

Vitamine G

Een meditatie van Karim Landoulsi, oudste binnen Christelijk Centrum De Banier in 's Hertogenbosch. Diverse teksten over geliefd, gewild en gezegend…

Horen wij de stem van God?

Horen wij de stem van God?

Een meditatie met als thema “Horen wij de stem van God?” n.a.v. Exodus 3:1-10, verzorgd door dominee Maikel de Kreek van de Ned. Geref. Kerk te…