search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Als God de Vader ver weg is.....

Vandaag een brief van een mevrouw die zoveel heeft meegemaakt in haar leven dat ze het vertrouwen in God als Vader is kwijtgeraakt

Geacht panel,

Ik loop al een tijd rond met een vraag en kwestie die me angstig maakt. Het lijkt of de bodem uit mijn geloofsleven is gevallen.
In mijn jeugd heb ik veel meegemaakt. Mijn ouders overleden bij een auto-ongeluk toen ik nog klein was en mijn pleegmoeder overleed toen ik nog jong was. Mijn pleegvader kon daar niet mee omgaan en ging drinken. Ik gaf mijn kindergeloof op toen ik veertien jaar was. In zo'n God die iedereen dood laat gaan van wie ik houd, kon ik niet meer geloven. Op mijn dertigste kwam ik bij een evangelische gemeente tot bekering. Ik dacht dat dat nu alles anders zou worden, hoewel ik het moeilijk vond om God te vertrouwen. Ik leerde mijn echtgenoot kennen. Hij is bij een Gereformeerde kerk aktief. Ik ben naar zijn kerk meegegaan, ook omdat ik het hele blije evangelische niet kon rijmen met wat ik heb meegemaakt en wat ik om me heen zie. Het rustige gereformeerde past me beter wat dat betreft.

We kregen een zoon. Die overleed voor zijn geboorte. Dat schudde mijn geloof op zijn grondvesten. We kregen hulp van buitenaf en kwamen er bovenop. Voor zover dat kan. Een klein jaar geleden bleek dat onze andere zoon misbruikt is door iemand die we vertrouwden. De dader ontkende en loopt nu nog vrij rond. Sindsdien is God mijnlen ver. Ik kan alleen nog maar tot de de Here Jezus bidden, maar met God als vader kan ik niets meer. Ik heb geconcludeerd dat hij mij en mijn kinderen niet beschermt. Ik weet zelfs niet of Hij nog wel op micro-niveau bij mijn leven is betrokken. Ik geloof nog wel, maar zo anders dan voorheen. Kan het dat je geloof (tijdelijk) alleen op de Here Jezus is gericht? Ik voel me er vreemd en ontheemd bij. Ik mis God de Vader, zogezegd. Voor mijn echtgenoot spelen deze vragen allemaal niet. Voor hem is God nog steeds dezelfde. Maar hij komt uit een fijn christelijk gezin. Misschien dat dat ook scheelt. Ik hoop dat u mij een beetje verder kunt helpen.

Deel deze uitzending: