search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Waarom spreekt God niet meer zoals in de Bijbel?

Een oudere luisteraar vraagt zich af waarom dat God niet meer in direct contact treedt met mensen, zoals we dit lezen in het Oude Testament.

VRAAG

Geacht panel,

Ik een een oude vrouw en heb een vraag aan u. Mijn hele leven ga ik naar de kerk. Ik heb ook een christelijke opvoeding gehad en weet veel van de Bijbel. In de Bijbel spreekt God direct tot de mensen. Niet zomaar een woordje, maar een hele monoloog. Je leest dan: God zeide..... (vul maar in) God sprak een half hoofdstuk met in detail hoe hij het wilde hebben. Nu spreekt God ook wel eens tot een mens, maar dan is het toch meer een diepe ervaring of beleving,  dan een zonneklaar antwoord of opdracht.

Heeft u daar een verklaring voor?

Veel dank en Gods zegen.

Deel deze uitzending: