search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Stoppen met gebedskring?

Evangelist Aad van de Sande en ds. J. Jonkman praten over de vraag van een luisteraar die vertelt dat de kerkenraad in haar gemeente moeite heeft met gebedskringen thuis, bij gemeenteleden. Ze willen dat de gebedskringen stoppen omdat het ambtelijk toezicht ontbreekt. Wat te doen: luisteren naar de kerkenraad of doorgaan?

VRAAG

Geacht panel,
 
Wij behoren met ons gezin tot een kerkelijke gemeente in de reformatorische hoek. We voelen ons hier thuis. De kerkenraad organiseert voor de gehele gemeente diverse samenkomsten en activiteiten. Die ervaren we doorgaans als fijn. Wel misten we steeds meer het persoonlijk 'geestelijke' contact met andere gemeenteleden. Naast hier en daar een goed gesprek misten we een plek om in alle vertrouwen en verbondenheid met andere christenen door te praten, de bijbel te bestuderen en gezamenlijk onze nood en dank tot Christus te brengen. Dit vonden we uiteindelijk wel in de 'gebedskring'. We hebben ervaren dat dit door de Geest op ons weg is geplaatst. De gebedskring is jaren geleden ontstaan door een aantal gezinnen binnen de gemeente die een gezamelijke nood ervoer binnen de gemeente en wilden samenkomen om deze nood en andere noden bij God te brengen. Inmiddels bestaat de kring uit zo'n 8 gezinnen en komen we iedere 2 weken bij elkaar. We zingen, bestuderen de bijbel en daarnaast neemt het gezamenlijke gebed een grote plaats in. We ervaren de avonden doorgaans als door God gegeven. Nu hebben we van deze avonden nooit een geheim gemaakt, al liepen we, vanwege de gevoeligheid rond dit onderwerp in de reformatorische hoek, er ook niet mee te koop. Iedereen is wat ons betreft welkom en als we een goed gesprek met andere gemeenteleden mochten hebben, kon daar vanuit ook een uitnodiging uitgaan. Ook de kerkenraad was hier naar waarschijnlijkheid wel van op de hoogte. Nu zijn we afgelopen voorjaar door de kerkenraad benaderd dat ze met ons in gesprek willen gaan. Nu zijn wij daar op in gegaan en in t 1e gesprek wat daar op volgde nam de kerkenraad een luisterende houding aan en luisterde naar ons verhaal. Er was een open sfeer en de avond werd als fijn en verwachtingsvol ervaren. Het 2e gesprek liep echter heel anders. De kerkenraad kwam nu met hun visie. Kort samengevat: de kerkenraad is niet blij met georganiseerde avonden buiten de kerkenraad om, ze zien het als een bedreiging. ook vinden ze dat er geen bijbelse argumenten zijn voor deze avonden, buiten de toezicht van het ambt. Toch ziet de kerkenraad hierin geen taak om het dan zelf op zich te nemen omdat de kerkenraad niet 'de hele gemeente zou dekken'. Ook het uitnodigen van andere gemeenteleden ziet de kerkenraad als een bedreiging. Teleurgesteld en verdrietig gingen we van dit gesprek naar huis. De kerkenraad wil graag een 3e gesprek, maar dat zien wij vooralsnog niet zitten. Heeft u voor ons raad hoe wij hier mee om moeten gaan? We voelen meer verwijdering en wantrouwen t.o.v. de kerkenraad, maar dat is niet wat we willen. Ook is de kerkenraad is over ons gesteld, maar tot in hoeverre moeten we gehoorzaam zijn? En zijn er vanuit jullie oogpunt Bijbels lijnen waaruit duidelijk wordt dat we wel of niet goed doen aan deze avonden?

Deel deze uitzending: