search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Ik zou Pasen liever overslaan

Op 1e Paasdag bespreekt het panel de vraag van een luisteraar die Pasen liever zou overslaan. Hoe kan het dat Jezus met zijn opstanding al het kwaad heeft overwonnen, maar dat we nog wel steeds blijven zondigen? De briefschrijver wordt er somber van.

BRIEF

Geachte dominees,
 
Al een tijdje zit ik met een aantal zaken van het geloof in de knoop en hoe langer ik erover nadenk, hoe minder ik eruit kom.
 
De Bijbel zegt dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd zijn tot alle kwaad. Hoe verhoudt zich dit tot de verlossing in de Here en tot het in Christus bevrijdt zijn? Is de verlossing dan maar ten dele? Paulus zegt dat zelfs hij wel het goede wil doen, maar hier niet toe in staat is. Sterker: ook hij doet het verkeerde, terwijl hij anderen wel vertelt hoe zij in de Geest moeten leven. Is de bekering van Paulus, door de plotsheid daarvan dan van een andere orde dan de bekering die voor anderen weggelegd zou kunnen zijn? Wanneer je bekeerd bent, ga je toch minder zonden doen, als het goed is? Wanneer ben je dan eigenlijk bekeerd? Ik kan God wel om vergeving vragen, maar hoe schijnheilig is dat, als je weet dat je daarna toch weer zondigt? Kunnen we dan beter maar niet meer om vergeving vragen, zodat je ook niet meer schijnheilig bent? Hoe blij kun je eigenlijk zijn met Pasen, omdat de verlossing van ons toch eigenlijk zo onbereikbaar is?
 
Soms zou ik Pasen maar het liefst overslaan, zodat ik dan ook niet zo intens met deze innerlijke worsteling bezig ben.
 
Hoogachtend,

 

Deel deze uitzending: