search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Ik zou wel eens willen weten

Luisteraars kunnen schriftelijk reageren via Postbus 21000, 1202BA in Hilversum.

VRAAG

Het probleem waar ik al langer mee worstel is het feit dat ik mij erg aangetrokken voel tot het geloof. Het probleem is echter God, zoals ik die leer kennen uit de schrift. Vooral in de boeken van Mozes manifesteert God zich als een massamoordenaar. Ik weet dat het controversieel klinkt, maar lees het maar na. Mensen die niet in Hem geloven of toevallig in het verkeerde land wonen. Alles moet worden uitgeroeid, zelfs kinderen en dieren. Je komt het bijna op iedere bladzijde tegen. Maar ook mensen die wel in God geloven worden niet gespaard, zoals de zonen van Aaron. Een klein foutje bij een offer en ze worden direct levend verbrand. En dan heb ik het nog niet eens over die wrede, massale dierenoffers. God blijft maar vragen om vernietiging van leven tot glorie van hemzelf.
Hoe kan ik van een God houden die zoveel bloed aan zijn handen heeft? Hoe kan ik van zo'n God barmhartigheid verwachten en hoe is het mogelijk dat mensen die de goedheid zelve zijn en dezelfde bijbel lezen als ik dit blijkbaar niet relevant vinden? Of spreekt de Bijbel dan toch niet de waarheid? Eigenlijk wil ik helemaal niet van deze God houden en wil ik ok niet dat Hij van mij houdt, maar het blijft schrijnen.
Ik heb het hier erg moeilijk mee en hoop dat u de uitdaging wilt aannemen me te helpen om hier een uitweg in te vinden.

Hartelijke groeten,

 

Deel deze uitzending: