search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Spanning rond het Heilig Avondmaal

In deze aflevering praten ds. Chris van Andel en evangelist Aad van de Sande over de vraag van een luisteraar die veel spanning ervaart rond de viering van het Heilig Avondmaal.

VRAAG

Geacht panel,

Ik kom uit een kerk waar het accent rondom het Heilig Avondmaal ligt op het waarschuwen voor het verkeerd aangaan: je kunt je een oordeel eten en drinken. Eigenlijk wordt er nauwelijks behandeld waarvoor het wel is. Veel wordt er in de mens gelegd: kent u dit, bent u geen vreemdeling van dat, etc. Dan ben je welkom aan de tafel.  Er is  bij  mij rondom avondmaalsvieringen een enorme spanning, verwarring en vertwijfeling ontstaan.  Ik ben veel ziek rond die tijd. Alles van mezelf trek ik in twijfel. Ik heb veel gelezen om zelf goede gedachten te vormen over dit belangrijke onderwerp. Af en toen kom ik in andere kerkelijke gemeenten waar de nodiging heel hartelijk en welmenend is: "De Heere ontvangt zondaars en eet met hen." Maar ik merk dat als ik verlang aan te gaan, ik bestormd word met gedachten van: Je eet je een oordeel en gaat niet waardig aan. Aan de tafel ervaar ik dan vaak niets door al die spanningen. Later mag ik dan vaak pas rust krijgen en heb ik de indruk dat de Heere me toch meer geleerd heeft. Ik las pas een boekje van  Ryle over het Heilig Avondmal en het goede gebruik ervan en de zegeningen die je dan ontvangt. Hij schrijft  het zo kan zijn dat je niets merkt, maar dat de wortels van het geloof toch versterkt worden. Ik verlang daar zo naar. In mij is alleen maar onvoldoende, maar tegelijk verlang ik naar die zegeningen. Daarom ga ik. Maar soms ben ik zo intens moe van die negatieve gedachten en al die aanvechtingen dat ik denk: Ik ga nooit weer. Waarom is het zo beladen rondom het Heilig Avondmaal dat je eigenlijk niet meer durft?

Deel deze uitzending: