search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Afleveringen van Musica Religiosa

Musica Religiosa - Luther 9

Als de nood dan is geweken, ons gemoed tot bedaren komt, ons hoofd weer kunnen heffen komt er ontspanning en ervaren een kalmte. Soms zo…

Musica Religiosa - Veilige hoogtes

Het gaat over wonderen op de 4e zondag na Epifanie. Als de nood het hoogst is, of als het soms te laat is hopen en bidden we om een wonder, een…

Musica Religiosa Radio 4 - Wonderen

De zondagen tussen Driekoningen (Epifanie) en Pasen staan in het teken van wonderen die Jezus verrichtte. De 4e zondag na Epifanie gaat het over de…

Musica Religiosa - Luther 7

In de vorige uitzending hoorden we die bijzondere psalm 13, die begint met een klacht: hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten… Maar dan maakt de…

Muisca Religiosa - Luther 6

How long wilt Thou forget me, o Lord, van de Brit Maurice Greene begint met een klacht, hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt…

Musica Religiosa - Luther 5

We hoorden hoe Luther zijn studenten beloofde iets te doen tegen Tetzels verschrikkelijke aflaatprediking. Alsof je je rechtvaardiging kon kópen! Toch…

Musica Religiosa - Luther 4

Max Bruch componeerde koorcantate: Die Flucht der Heiligen Familie, de vlucht van Jozef en Maria met baby Jezus naar Egypte, omdat een engel hen op de…

Musica Religiosa - Luther dl.3

Hoe hij zichzelf ook geselde, hoe streng hij ook vastte en hoe vaak hij ook bad, Maarten Luther blijft een zondig mens. Als boetedoening gaat hij op…

Musica Religiosa - Luther dl.2

Bij het feest van Epifanie,gaat het om drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: het eerbetoon van de Wijzen uit het Oosten, zijn doop in de…

Musica Religiosa Radio 4 - Epiphanie

Driekoningen, een christelijk feest, wordt in veel kerken gevierd. In Psalm 72, gaat het ook over drie koningen, die van Tharsus, Seba en Saba:…

Webkanalen Musica Religiosa gestopt

Geachte luisteraar van Orgelradio,
 
Per 1 januari is het webkanaal van Musica Religiosa Orgelradio vervallen.
Dit is een direct gevolg van de keuze van de politiek om te snoeien in het aantal uitzendkanalen. Hierdoor vermindert de NPO het aantal webkanalen dat aangeboden wordt.

Helaas treft dit ook Musica Religiosa Orgelradio.
Na vele jaren van uitzenden moeten we per 1 januari tot onze spijt afscheid nemen van ons non-stop webkanaal.
 
We verwijzen u graag naar www.eo.nl/musicareligiosa. Op deze website vindt u het archief van afleveringen van Musica Religiosa, en ook Orgelradio die de IKON afgelopen jaren maakte.