search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Afleveringen van Musica Religiosa

Musica Religiosa Radio 4 - Contemplatie

De veertig dagen voor Pasen worden evenals de 4 weken voor Kerst 'tempus clausum’ genoemd. Een periode van inkeer, verstilling en contemplatie waar…

Musica Religiosa

Een muziekprogramma, met hoofdzakelijk klassieke muziek met christelijk religieuze signatuur. Aan de hand van een thema kiezen we muziek waarbij ook…

Musica Religiosa Käthe von Bora 3

De Duitse schrijfster Julie von Hausman, dicht de liedtekst “So nimm denn meine Hände”, waar Friedrich Silcher een prachtige melodie op componeert. In…

Musica Religiosa Radio 4

Er is van Luthers een manuscript bewaard gebleven van het lied: Vater unser im Himmelreich, een Duitstalige berijming van het Onze Vader. De liedtekst…

Musica Religiosa Radio4 - Psalm 147

De teksten in psalm 147 en Lucas 8, de vaste lezing voor zondag, gaan over vruchtbaarheid: “Hef voor de Heer een hymne aan, zing voor onze God een…

Musica Religiosa - Luther 13

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis en de…

Musica Religiosa - Luther 12

Jules Massenet componeerde een opera op het leven van de heilige Thaïs van Alexandrië. Thaïs leefde in de 4e eeuw en was een dame van rekkelijke…

Musica Religiosa - Zondag Septuagesima

Op zondag Septuagesima, dat betekent: 70 dagen voor Pasen, gaat het over Psalm 116 waarin Gods genade verder gaat dan de onze zoals in de gelijkenis…

Webkanalen Musica Religiosa gestopt

Geachte luisteraar van Orgelradio,
 
Per 1 januari is het webkanaal van Musica Religiosa Orgelradio vervallen.
Dit is een direct gevolg van de keuze van de politiek om te snoeien in het aantal uitzendkanalen. Hierdoor vermindert de NPO het aantal webkanalen dat aangeboden wordt.

Helaas treft dit ook Musica Religiosa Orgelradio.
Na vele jaren van uitzenden moeten we per 1 januari tot onze spijt afscheid nemen van ons non-stop webkanaal.
 
We verwijzen u graag naar www.eo.nl/musicareligiosa. Op deze website vindt u het archief van afleveringen van Musica Religiosa, en ook Orgelradio die de IKON afgelopen jaren maakte.