search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Zin, Zout & Zegen vanuit Den Haag

In Zin Zout & Zegen gaan we op deze zondag voor Prinsjesdag met Annemarie de Bruin - van der Spoel mee naar de Kroonbede 2017 in Den Haag.

Zin, Zout & Zegen vanuit Almere

Met gemeentelid Rina Speerstra en kerkenraadslid Ineke Dekker mee naar de maandelijkse Taizé-viering in wijkcentrum De Drieklank in Almere-Buiten.