tag comment navicon search chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-right facebook twitter google instagram youtube play video audio volume-down volume-up pause

Maria, I need your lovin'

Fotograaf Martijn van de Griendt volgde de nu 27-jarige Maria gedurende tien jaar, eerst met de polaroidcamera, later ook met een filmcamera. Het ...

Te veel leiders (2/6)

In deze aflevering zien we hoe er chaos ontstaat zodra er te veel leiders opstaan, maar ook hoe conflicten uiteindelijk toch kunnen leiden tot ...

Zonder leider (1/6)

In deze aflevering zien we hoe lastig een samenwerking verloopt zonder leider, hoe een dode vogel de groep even ontregelt en hoe twee dames azen op ...

Een rest keert weer

Documentaire over de ervaringen van een groep jonge Joodse Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog illegaal en met grote hindernissen naar ...

In de voetstappen van Paulus

Op zijn reis wil David ontdekken hoe het kon gebeuren dat een obscure joodse sekte uit een verre uithoek van het Romeinse Rijk de klassieke goden ...

In de voetstappen van Paulus

Op zijn reis wil David ontdekken hoe het kon gebeuren dat een obscure joodse sekte uit een verre uithoek van het Romeinse Rijk de klassieke goden ...
No value found for key "TYPO3\CMS\Fluid\ViewHelpers\SwitchViewHelper->switchExpression", thus the key cannot be removed.

2Doc: L'Chaim! - To Life!

De Dag des Oordeels (3/3)

Simon Sebag Montefiore onderzoekt hoe deze unieke stad na de kruistochten uit de as herrees en werd herbouwd als wereldcentrum voor islamitische ...

Land of the Enlightened

Een odyssee door Afghanistan met oorlogskinderen als onze gids. We volgen hen op de route van de wapens en de munitie die zij recyclen, van het ...