Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Over Nederland plant bomen

Nederland plant bomen roept iedereen op om mee te werken aan een groener Nederland door het kopen (en planten) van bomen. Voor €7,50 koop je een boom die wordt geplant in een van de nieuw te ontwikkelen bossen in elk van de 12 provincies.

Wat is Nederland plant bomen?

Nederland plant bomen roept iedereen op om mee te werken aan een groener Nederland door het kopen (en planten) van bomen. Bomen zijn belangrijk voor ons klimaat. Ze zorgen voor schone lucht, opslag van CO2, biodiversiteit en een fijne leefomgeving.
Voor € 7,50 koop je een boom die wordt geplant in een van de nieuw te ontwikkelen bossen in elk van de 12 provincies. Zo dragen we bij aan een beter (leef)klimaat.    

Nederland plant bomen is een initiatief van de EO, in samenwerking met Staatbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag. Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat in elke provincie terreinen beschikbaar komen om een nieuw bos aan te leggen en plant de bomen. Met Stichting Boomfeestdag werken we samen om (het geld voor) de bomen in te zamelen.

Nederland plant bomen loopt vanaf 18 november 2020, de start van het bomenplantseizoen en bestaat uit een online campagne en een serie korte tv-programma’s op NPO1 in maart 2021. De campagne wordt op 17 maart 2021 afgesloten.

Hoe werkt Nederland plant bomen?

 • Voor €7,50 koop je een boom. In dit bedrag zijn alle kosten inbegrepen: de kosten van het terrein, het plantklaar maken van de grond, de kosten voor het aanplanten en het verzorgen van de boom in de komende jaren.      
 • Het kopen van bomen werkt als volgt: ga naar de knop koop een boom. Vul in hoeveel bomen je wilt kopen en in welke provincie. Nadat je op verzenden hebt gedrukt, word je doorgeleid naar de betaalpagina van het Buitenfonds. Is de betaling rond, dan gaat de teller op de website omhoog met het aantal bomen dat jij hebt gekocht. Hier kan enige tijd overheen gaan.    
 • Wanneer je aangeeft in welke provincie je woont, wordt jouw boom ook in jouw provincie geplaatst. Het aantal bomen dat geplaatst kan worden, verschilt per provincie. Dat heeft te maken met de grootte van de beschikbare terreinen. Mochten er in een provincie meer bomen gekocht worden dan er geplaatst kunnen worden, dan wordt de boom geplant in een provincie waar nog onvoldoende bomen zijn gekocht. Zo zorgen we er samen voor dat uiteindelijk alle provincies in Nederland groener worden.    
 • De bomen worden geplant door Staatbosbeheer. Dit gebeurt in de periode van 18 november 2020 tot en met midden maart 2021. Dit is het seizoen om bomen de planten. Bomen die niet meer binnen deze periode geplaatst kunnen worden, worden in het volgende plantseizoen (vanaf november 2021) geplaatst.      
 • Bij voldoende belangstelling is het in sommige provincies mogelijk om aanwezig te zijn en/of mee te werken bij het planten van de bomen. Uiteraard volgen we hierbij de coronarichtlijnen. Bij het kopen van een boom kun je jouw belangstelling kenbaar maken. We kunnen jou dan in een later stadium informeren over de mogelijkheden.  
 • In een aantal provincies is het terrein om de bossen aan te leggen nog niet in orde. In deze provincies zal Staatsbosbeheer volgend jaar starten met de aanleg van het bos.    
 • De bossen die het kader van Nederland plant bomen worden aangelegd, blijven tenminste voor een periode van 100 jaar in stand. Bomen worden alleen gekapt als dit voor de bosontwikkeling noodzakelijk is.
Plant een boom
Plant een boom

Nieuw bos in elk van de 12 provincies: draag ook jouw boompje bij aan een groener Nederland. Samen zorgen we voor schone lucht en een gezonde leefomgeving!

Veelgestelde vragen

Noodzaak?

 • Waarom is deze actie nodig? 

We zijn niet altijd even zuinig op onze aarde. Maar een gezond klimaat is van levensbelang.  Bomen/bossen leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Door een boom te kopen (en te planten in één van de nieuwe bossen) kunnen we zelf een kleine bijdrage leveren met een groot effect op ons eigen leefomgeving. Samen maken we Nederland groener en ons klimaat beter.

 • Welk effect heeft deze actie op het klimaat?/Wat is het nut van bomen planten?

Bossen spelen een belangrijke rol in een gezond klimaat. Het planten van bomen levert een bijdrage aan het verminderen van klimaatverandering. Bomen zorgen voor schone lucht omdat ze  CO2 opnemen uit de atmosfeer, koolstof (C) vastleggen in hout en weer zuurstof (O2) uitstoten. Daarnaast brengen bomen biodiversiteit en verkoeling en maken onze leefomgeving prettiger. Voor heel veel mensen is het bos een fijne plek om te zijn.

 • Meer bos gaat toch het klimaatprobleem niet oplossen? 

Het klimaatprobleem gaan we alleen met meer bomen niet oplossen. Maar bossen leveren wel een wezenlijke bijdrage aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Bomen planten heeft dus zin. Met Nederland  plant bomen kunnen we op een heel gemakkelijke manier allemaal een aandeel leveren aan een beter klimaat.   

Campagne: hoe/wat?

 • Hoe werkt de actie/hoe koop ik een boom?

Op de actiewebsite ga je naar de knop ‘koop een boom’. Vul in hoeveel bomen je wilt kopen en in welke provincie. Nadat je op verzenden hebt gedrukt, word je doorgeleid naar de betaalpagina. Deze pagina is van het Buitenfonds, een onafhankelijke stichting die geld werft voor projecten in de natuur van Staatsbosbeheer. Het Buitenfonds heeft voor Nederland plant bomen een speciale betaalpagina ingericht. Wanneer je daar de betaling van je boom/bomen hebt afgerond, krijg je een bevestiging. Ook gaat dan de teller (komt binnenkort) op de actiewebsite omhoog met het aantal bomen dat jij hebt gekocht. Hier kan enige tijd overheen gaan. 

 • Wat gebeurt er met mijn geld/ Wat gebeurt er als ik een boom koop?

Voor elke €7,50  die jij doneert plant Staatsbosbeheer een boom. Het bedrag is inclusief de kosten van het terrein, het plantklaar maken van de grond, de kosten voor het aanplanten en het verzorgen van de boom in de eerste jaren.
Het aantal bomen dat geplaatst kan worden, verschilt per provincie. Dat heeft te maken met de grootte van de beschikbare terreinen. De boom wordt in principe in de provincie van jouw keuze geplaatst, maar mochten er in een provincie meer bomen gekocht worden dan er geplaatst kunnen worden, dan wordt de boom geplant in een provincie waar nog onvoldoende bomen zijn gekocht.  

 • Hoe is de prijs van de bomen bepaald?

Staatsbosbeheer heeft de prijs bepaald op € 7,50. Daarvoor is gekeken naar de kosten van de boom zelf, maar ook van het terrein, het plantklaar maken van de grond, de kosten voor het aanplanten en het verzorgen van de boom in de eerste jaren. Er is gerekend met een gemiddelde van 5.000 bomen per ha.  

 • Waar worden de bomen/bossen geplant?

In elk van de 12 provincies komt nieuw bos. Deze nieuwe bossen komen op grond die nu al eigendom is van Staatsbosbeheer. Vaak zijn dat graslanden met geringe natuurwaarden, waar het dus verstandig is om er bos van te maken. Er komt meer dan voldoende grond beschikbaar om alle bomen te planten. Dat gebeurt tussen nu en half maart 2021. Bomen die niet meer in dit plantseizoen geplaatst kunnen worden, worden in het bomenplantseizoen 2021/2022 geplaatst.

 • Komt er nieuw bos in elke provincie?

Elke van de 12 provincies krijgt nieuw bos. In de ene provincie meer dan in de andere. Dat is o.a. afhankelijk van de beschikbare grond. In sommige provincies is het vinden van goede grond om bos te planten makkelijker dan in andere. Denk bijvoorbeeld aan de hoge ‘gronddruk’ in de Randstad, daar is het lastiger om veel grond te vinden voor nieuwe bossen. In sommige provincies wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan open landschappen voor o.a. weidevogels, ook daar is het niet verstandig om bossen te planten. 

 • Wat voor bomen worden er geplant? 

Er worden verschillende soorten bomen geplant om te zorgen voor een divers bos dat zich goede kan ontwikkelen. De bomen hebben grotendeels een autochtone herkomst, wat wil zeggen dat het van oorsprong Nederlandse bomen zijn. De boomsoorten die geplant worden verschillen natuurlijk per groeiplaats, want elke boom heeft een voorkeur voor een bepaalde bodemsoort.

Ook worden er struiken en bosplantsoenen aangeplant door particulieren, scholen bedrijven, instellingen en gemeenten in het kader van de Boomfeestdag. Dat kan op veel verschillende plekken zijn: op schoolpleinen, industrieterreinen, in wijken, buurten, weilanden, bossen, parken, langs (rijks/provinciale/water)wegen, bij verzorgingshuizen, ziekenhuizen, maar ook in particuliere tuinen of op balkons. Ook deze aanplant helpt mee om Nederland groener en ons (leef)klimaat gezonder te maken.

 • Wanneer wordt er geplant?

Het boomplanseizoen loopt van half november tot half maart. Bomen die tijdens deze campagne zijn gedoneerd, maar niet meer voor half maart 2021 kunnen worden geplant, zullen in het boomplanseizoen 2021/2022 worden geplaatst. De winterperiode is namelijk het beste seizoen om bomen te planten. Dan zijn de bomen in ‘ruststand’ en zijn ze beter te verplaatsen. Het is voor een boom, ook al is die nog klein, best een schok om verplaatst te worden. Als je dat in de zomer doet, als de boom vol aan het werk is, redt hij het niet.

 • Wat gebeurt er na de eerst jaren van verzorging?  

In de eerste jaren is intensiever beheer nodig. Dat wordt betaald uit een deel van de donaties. Daarna vallen de nieuwe bossen onder de reguliere subsidieregeling SNL (subsidiestelsel Natuur en landschap) van de provincies.

 • Kan ik zelf bepalen waar mijn boom komt?

Je kunt zelf aangeven in welke provincie je de boom geplant wil hebben. De exacte plaats is afhankelijk van de beschikbare terreinen.

EO

 • Waarom voert de EO deze campagne? 

Wij geloven dat we de opdracht hebben om op een verantwoorde manier met de schepping om te gaan. Daarom willen we, samen met partners mensen in beweging brengen om heel dichtbij te beginnen met zorgen voor mens en natuur.

 • Met welke partners werkt de EO samen? 

Voor Nederland plant bomen werkt de EO samen Staatbosbeheer, Stichting Nationale Boomfeestdag, het Buitenfonds en Stichting Steenbreek.