Icon--search Icon--video Icon--play Icon--pause Icon--twitter Icon--facebook Icon-navIcon Icon--arrowLeft Icon--arrowRight Icon--audio Icon--photo icon--tag Icon--radio icon--contact volume-off Icon--volume-up

Meditatie | Gods Woord heeft kracht

Bijbelzondag & Hervormingsdag

Vandaag is het Nationale Bijbelzondag, morgen gevolgd door Hervormingsdag. Reden voor ds. Gerrit Vreugdenhil om stil te staan bij het thema: ‘Gods woord heeft kracht’. Hij leest uit Nehemia 8 een Bijbelgedeelte dat hem doet denken aan de tijd van de Reformatie.

"De Duitse monnik Maarten Luther, die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel in Wittenberg spijkerde, zag als geen ander het belang van de Bijbel," vertelt ds. Vreugdenhil, PKN-predikant in Gouda. "De Bijbel was tot dan toe alleen beschikbaar in het Latijn. De gewone man en vrouw moesten het doen met wat ze zagen in de kerk: de afbeeldingen van heiligen en Bijbelse taferelen. En verder de handelingen van de priester tijdens de mis, wat aanleiding heeft gegeven voor grote misverstanden."

Terug uit ballingschap
"Gewone mensen begrepen niet wat er voor hun ogen gebeurde. Het was abracadabra voor ze. Luther besefte hoe belangrijk het was dat mensen de Bijbel, het Woord van God in hun eigen taal konden lezen. Daarom heeft hij de Bijbel vertaald in de landstaal van die tijd, het Duits." Iets dergelijks zien we in Nehemia 8, waaruit Vreugdenhil op zondagmorgen voorleest. "Het volk Israël is uit ballingschap teruggekeerd naar Jeruzalem. Onder leiding van Nehemia zijn de muren van de stad herbouwd. Maar in al die jaren was het Woord van God in de vergetelheid geraakt. Op een dag wordt in de tempel het oude boek van de wet weer gevonden. Men neemt het boek ter hand en beseft hoe belangrijk het is."

Onderwijs
"De priester Ezra wordt uitgenodigd om er onderwijs uit te geven. Dat was nodig, want de mensen waren niet meer vertrouwd met de inhoud ervan," legt de predikant uit. Bovendien was het boek geschreven in een taal die ze niet meer gebruikten, een overeenkomst met de tijd waarin Luther leefde. Vreugdenhil: "De taal was als Latijn voor het volk Israël. Ezra begrijpt het probleem. Als een Luther van zijn tijd bepaalt Ezra het volk weer bij de beloften en geboden van God, en dat blijft niet zonder gevolgen want het Woord van God heeft kracht. Het brengt altijd goede vruchten voort."

Vandaag mediteert ds. Gerrit Vreugdenhil naar aanleiding van Nehemia 8. Luister de meditatie.

Ds. Gerrit Vreugdenhil is voorganger van de Hervormde Sint Jansgemeente in Gouda.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.