Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Privacyverklaring

1. Inleiding

De EO vindt het belangrijk zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Om ervoor te zorgen dat wij onze diensten goed kunnen aanbieden, is het nodig dat wij persoonsgegevens of informatie van u verwerken.

Met deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens de EO verzamelt. Ook vermelden wij voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis de EO dat doet. Daarnaast leest u hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de Vereniging De Evangelische Omroep (hierna ‘de EO’), Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum, e-mail eo@eo.nl.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens van donateurs van Metterdaad is de Stichting EO Metterdaad (hierna “EO Metterdaad”), Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum, e-mail metterdaad@eo.nl.

2. Welke persoonsgegevens gebruiken de EO en EO Metterdaad en waarvoor?

2.1 Lidmaatschap EO en abonnementen

Als u lid wordt van de EO, een abonnement neemt op het omroepblad Visie of andere EO magazines zoals EVA of BEAM, verwerkt de EO uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel geboortedatum, bankrekeningnummer, geslacht, en eventueel klantnummer.

De EO gebruikt deze gegevens voor het toesturen van informatie over de omroepvereniging, voor het toesturen van de uitgaven waarop u bent geabonneerd en het innen van contributie en/of de abonnementsprijs. Verder gebruikt de EO deze gegevens om een correcte ledentelling te kunnen uitvoeren en voor relatiebeheer.

De EO kan uw gegevens ook gebruiken om u een gerichte aanbieding te doen, bijvoorbeeld door u een gratis magazine toe te sturen, u te bellen of u per mail te benaderen. Hiervoor kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de aan u verzonden e-mail of door het sturen van een mailtje naar eo@eo.nl.

De EO gebruikt deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst en ter uitvoering van een wettelijke plicht (ledentelling op grond van de Mediawet). De EO heeft verder een gerechtvaardigd marketingbelang voor het doen van gerichte aanbiedingen.

2.2 Donateurs

U kunt de EO financieel ondersteunen door donateur te worden, een gift te geven of bijvoorbeeld vriend van Nederland Zingt of supporter van BEAM te worden. Daarnaast kunt u donateur worden van EO Metterdaad. In die gevallen verwerken de EO en EO Metterdaad uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en geslacht.

De EO en EO Metterdaad gebruiken deze gegevens voor het innen van uw donatie, het toesturen van informatie over activiteiten van de EO en EO Metterdaad en het toesturen van het donateursmagazine. De EO kan de gegevens van donateurs van de EO ook gebruiken om u een gerichte aanbieding te doen, bijvoorbeeld door u een gratis magazine toe te sturen, u te bellen of u per e-mail te benaderen. Voor dat laatste kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via een afmeldlink in de aan u verzonden e-mail of door het sturen van een mailtje naar eo@eo.nl.

De EO gebruikt deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst. De EO heeft verder een gerechtvaardigd marketingbelang voor het doen van gerichte aanbiedingen.

2.3 Evenementen en bijwonen van of deelnemen aan programma’s

Als u deelneemt aan evenementen of een programma bijwoont, verwerkt de EO uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, , geslacht en eventueel uw bankrekeningnummer en/of klantnummer. Als u wilt deelnemen aan een programma vraagt de EO soms ook gegevens die met het programma te maken hebben. Bijvoorbeeld een omschrijving van het conflict bij het Familiediner.

De EO gebruikt deze gegevens om uw deelname aan het evenement mogelijk te maken. Dat geldt ook voor het bijwonen van of deelnemen aan een programma. Als uw bankrekeningnummer wordt gevraagd is dat nodig voor het afhandelen van de betaling. Na een evenement kunt u van ons een enquête ontvangen per e-mail. Het doel van deze enquête is het evalueren en verbeteren van onze evenementen en het leren kennen van de doelgroep die evenementen bezoekt. De EO kan uw gegevens ook gebruiken om u een gerichte aanbieding te doen, bijvoorbeeld door u een gratis magazine toe te sturen, u te bellen of u per e-mail te benaderen. Voor dat laatste kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via een afmeldlink in de aan u verzonden e-mail of door het sturen van een mailtje naar eo@eo.nl.

De EO gebruikt deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst. De EO heeft verder een gerechtvaardigd marketingbelang voor het doen van gerichte aanbiedingen.

2.4 Ledenreizen

Als u zich aanmeldt voor ledenreizen, meldt u zich direct aan bij de betreffende reisorganisatie. Deze reisorganisaties zijn met zorg geselecteerd. De EO is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze reisorganisaties. De reisorganisatie deelt uw gegevens met de EO. Dat zijn uw contactgegevens en die van de contactpersoon bij noodgevallen, een kopie paspoort en medische gegevens zoals medicijngebruik of allergieën.

De EO gebruikt deze gegevens zodat de reisleiders die namens de EO deelnemen aan de reis hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.

De EO gebruikt deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst, en voor zover het medische gegevens betreft, op basis van toestemming. 

De gegevens die de EO in het kader van de ledenreizen heeft ontvangen, bewaart de EO tot maximaal twee weken na afloop van de reis.

2.5 Bestellingen

Als u bestellingen plaatst via de website van de EO, heeft de EO uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, en eventueel uw bankrekeningnummer nodig.

De EO gebruikt deze gegevens zodat we uw bestelling kunnen bezorgen en u op de hoogte kunnen houden van de levering hiervan. De EO kan uw gegevens ook gebruiken om u een gerichte aanbieding te doen, bijvoorbeeld door u een gratis magazine toe te sturen, u te bellen of u per e-mail te benaderen. Voor dat laatste kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de aan u verzonden e-mail of door het sturen van een mailtje naar eo@eo.nl.

De EO gebruikt deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst. De EO heeft verder een gerechtvaardigd marketingbelang voor het doen van gerichte aanbiedingen.

2.6 Inloggen

Voor bepaalde websites is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zodat u in een besloten omgeving een pagina kunt aanmaken. Bijvoorbeeld op de pagina van Ik Mis Je. De EO heeft hierbij uw naam en e-mailadres nodig.

De EO gebruikt uw gegevens om te zorgen dat u deze sites veilig kunt gebruiken.

De EO gebruikt uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van de EO om goede en veilige dienstverlening aan u aan te bieden. 

2.7 Nieuwsbrieven

U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van de EO, EO Metterdaad, en andere EO activiteiten (bijvoorbeeld BEAM, Blauw Bloed, Ik Mis Je, Nederland Zingt). In de nieuwsbrieven vind u informatie en aanbiedingen of wervende acties.

De gegevens die de EO gebruikt zijn uw e-mailadres en eventueel geslacht en naam. De EO gebruikt deze gegevens om u de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Daarnaast worden statistieken verzameld bij het openen van en doorklikken binnen de nieuwsbrieven, met als doel deze nieuwsbrieven te kunnen optimaliseren. Deze informatie is niet naar individuen te herleiden.

Leden, abonnees en mensen die een product of dienst bij de EO hebben gekocht, krijgen de algemene EO-nieuwsbrief op basis van het gerechtvaardigd marketingbelang van de EO. Als u zich actief voor een nieuwsbrief aanmeldt, dan gebruikt de EO gegevens op basis van toestemming.

Wilt u geen nieuwsbrief van de EO meer ontvangen? Dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar eo@eo.nl.

2.8 Contact

Met het contactformulier op de websites van de EO kunt u ons vragen stellen, tips geven, of aanvragen doen. Hiervoor gebruikt de EO uw naam en e-mailadres.

De EO gebruikt deze gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden.

De EO gebruikt deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om u goede service te verlenen.

2.9 Pers

Met het contactformulier voor de pers verzamelt de EO uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

De EO gebruikt deze gegevens om vragen van de pers te kunnen beantwoorden.

De EO gebruikt deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om goede service te bieden aan de pers.

2.10 Werken bij de EO en vrijwilligers

De Evangelische Omroep hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens, die staan in je sollicitatiebrief, CV en digitaal ingevulde sollicitatieformulier, worden verwerkt door De Evangelische Omroep. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij De Evangelische Omroep. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij bieden alle sollicitanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie veranderen of verwijderen, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.
De Evangelische Omroep bewaart jouw gegevens niet langer dan 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij een langere bewaartermijn is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben tot je gegevens.
Door in te stemmen met de privacyverklaring voor sollicitanten ga je er mee akkoord dat De Evangelische Omroep jouw sollicitatiegegevens (je sollicitatiebrief, CV en digitaal ingevulde sollicitatieformulier) langer bewaart dan de hierboven genoemde wettelijke termijn van 4 weken. Wij zullen jouw gegevens voor een periode van 12 maanden na afronding van de vacature bewaren. Het doel van deze verlengde bewaartermijn is dat we je eventueel kunnen benaderen voor een andere passende vacature die bij de Evangelische Omroep kan ontstaan.

2.11 Websites, apps en overige online diensten

Voor het goed functioneren van de websites en apps worden er door de EO een aantal systemen gebruikt die mogelijk het IP adres van de bezoeker opslaan. Deze systemen hebben tot doel:

  • Fraudebescherming
  • Analyse: in kaart brengen welke delen van de website vaak bezocht worden, met als doel de site te optimaliseren. Hierbij doen we ook onderzoek via A/B testing, waarbij we tot doel hebben om te zorgen voor een optimale ervaring voor alle bezoekers.
  • Loadbalancing: het verdelen van internetverkeer op zodanige manier dat bij grote pieken in websitebezoek dit door de systemen kan worden afgehandeld. 

De EO gebruikt deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om haar websites en apps goed te laten functioneren, te beveiligen en te optimaliseren.

Bij sommige apps of websites gebruikt de EO uw gegevens om u pushberichten of notificaties te kunnen sturen. De EO vraagt hiervoor altijd uw toestemming.

3. Cookies

Als u de website(s) van de EO bezoekt, kunnen er cookies worden geplaatst. Voor meer gedetailleerde informatie over deze cookies en categorieën verwijzen we naar de Cookie Informatie Pagina op https://www.eo.nl/cookies

Bij het (eerste) bezoek aan de EO websites of apps kunt u zelf uw cookie-voorkeuren aanpassen. U kunt dan zelf beslissen of u bepaalde cookies wil accepteren of weigeren. Ook kunt u uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken.

4. Websites van derden

Op de websites van de EO kunnen links staan naar andere websites, die niet van de EO zijn. In dat geval zijn de voorwaarden en privacyregels van andere partijen van toepassing. De EO raadt u aan de privacyverklaring van deze andere partijen te raadplegen.

5. Gegevensverstrekking aan andere partijen

De EO verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan andere partijen, behalve wanneer zij daartoe wettelijk is verplicht en in de volgende gevallen.

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan andere partijen, die door de EO worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Dat zijn bijvoorbeeld betaling- en bezorgdiensten, telemarketingbureaus en verschillende ICT leveranciers. Met deze andere partijen sluit de EO verwerkersovereenkomsten. Daarin staat bijvoorbeeld dat andere partijen uw gegevens alleen in opdracht van de EO en voor de doelen genoemd in deze privacyverklaring mogen gebruiken, en dat zij uw gegevens goed moeten beveiligen.

De Europese Commissie heeft bepaald dat landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) een vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. De EO spant zich ervoor in dat uw gegevens niet worden verwerkt in landen buiten de EER. Als het toch nodig is om uw gegevens buiten de EER te verwerken dan zorgt de EO ervoor dat dat gebeurd op een plaats met een passend beschermingsniveau volgens de Europese Commissie, of dat er voldoende beschermingsmaatregelen worden geboden door middel van een van de andere door de Europese Commissie goedgekeurde alternatieven.

6. Inzage, correctie, verwijdering en verzet

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die de EO over u verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar het klantencontactcentrum van de EO:

Postbus 21000
1202 BA Hilversum

E-mail: eo@eo.nl

U kunt via het klantcontactcentrum ook vragen of klachten over privacy indienen. Als die vragen of klachten niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld, kunt u zich ook wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming van de EO. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming kunt u opvragen via het klantencontactencentrum van de EO.

Tenslotte kunt u zich met klachten over de verwerking van uw gegevens door de EO wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat in sommige gevallen de EO om aanvullende informatie kan vragen, bijvoorbeeld om uw identiteit vast te stellen en om gericht onderzoek te kunnen doen.

7. Beveiliging en bewaartermijnen

De EO zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alleen de EO medewerkers die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien. Als de EO uw gegevens verstrekt aan andere partijen dan worden deze partijen verplicht uw gegevens goed te beveiligen.

De EO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden. Hiervan moeten we afwijken als de wet andere bewaartermijnen voorschrijft.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.eo.nl/privacy. De EO raadt u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018