Icon--search Icon--video Icon--play Icon--pause Icon--twitter Icon--facebook Icon-navIcon Icon--arrowLeft Icon--arrowRight Icon--audio Icon--photo icon--tag Icon--radio icon--contact volume-off Icon--volume-up

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Hoe spreek je bijbelse namen uit?

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. Een interessant advies, want binnen kerkelijk Nederland is dat altijd een twistpunt: waarom spreekt de dominee dat zo uit? In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.

Klemtoonadvies
Op debijbel.nl kunnen bijbellezers het klemtoonadvies raadplegen, wanneer zij kiezen voor De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Het klemtoonadvies kan in de lopende tekst worden weergeven, en die kun je vervolgens ook uitprinten. Zo wordt digitaal aangesloten bij een oude traditie van bijbeledities met klemtoontekens.

Publieksonderzoek
Als basis voor het advies geldt een uitgebreid publieksonderzoek, opgestart in 2011 in samenwerking met het Meertens Instituut. In dit onderzoek is aan bijbellezers gevraagd de klemtoon aan te geven in verschillende namen die voorkomen in de NBV, inclusief de deuterocanonieke boeken. In totaal hebben ongeveer 1800 deelnemers  aan het onderzoek meegewerkt. Uitgangspunt in het advies was de praktijk.

Geleerden en bijbelwetenschappers
In een aantal gevallen is echter gekozen voor de uitspraakpraktijk onder geleerden en bijbelwetenschappers. Het klemtoononderzoek heeft ook duidelijk aangetoond dat er verschillende uitspraaktradities bestaan, en dat er soms geen norm aan te wijzen is. Het NBG geeft dus, op grond van een consensusmodel, een advies.

Bron: Debijbel.nl

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.