Icon--search Icon--video Icon--play Icon--pause Icon--twitter Icon--facebook Icon-navIcon Icon--arrowLeft Icon--arrowRight Icon--audio Icon--photo icon--tag Icon--radio icon--contact volume-off Icon--volume-up

Groot Nieuws

Meditatie | Naar het Vaderhuis

Hemelvaartsdag nodigt uit om niet alleen na te denken over het ...

Meditatie | De kans die stilte biedt

Sommigen missen de stilte, terwijl anderen deze liever ...

Meditatie | Wat is jouw Godsbeeld?

De Bijbel verbiedt om beelden van God te maken, terwijl God door ...

Meditatie | Niet klagen, maar dragen

Wanneer er pijn en verdriet is, wordt er snel op gemakkelijke, ...

Meditatie | Hoe reageren omstanders op de opstanding?

Het is een wonder dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. ...

Meditatie | Een hoopvolle intocht

Het waren bewogen dagen. Jezus had de vrijdag en de sabbat in ...

Meditatie | Leef je geloof

Paulus spoorde Timotheüs om over zijn geloof te spreken. Het ...

Meditatie | Het laatste Avondmaal

Er gebeurt veel in de wereld. Hoe sta je daar als kerk bij stil ...

Meditatie | Het éne nodige

Een zieke vrouw, die somber tegen het leven aankijkt krijgt ...

Meditatie | Bidden met de mond vol tanden

In de Psalmen is een grimmig gebed opgenomen. De schrijver ...

Meditatie | De verzoening van Jacob en Esau

Jacob koos een aparte manier om de ruzie met zijn broer Esau uit ...

Meditatie | Ik heb geen mens

Het verhaal van de verlamde man die jarenlang bij een vijver in ...

Meditatie | Vitamine G

Vitamines zijn belangrijk om het lichaam te versterken, zodat ...

Meditatie | vissen in diep water

Hoe ga je met de zegen van God om wanneer je meer krijgt dan je ...

Meditatie | Dreiging en vertrouwen

Iedereen heeft er in zijn leven wel mee te maken: beangstigende ...

Meditatie | Horen wij de stem van God?

Je kunt erg druk zijn met je gezin, werk, carrière of andere ...

Meditatie | Discipelschap

Vele jaren lang wordt er in kerkelijke kringen over ...

Meditatie | Hoe zien wij de ander?

Het lijkt heel belangrijk om een goede indruk op anderen te ...

Meditatie | Gelukkig!

Met een nieuw jaar voor je, heb je natuurlijk bepaalde wensen, ...