Icon--search Icon--video Icon--play Icon--pause Icon--twitter Icon--facebook Icon-navIcon Icon--arrowLeft Icon--arrowRight Icon--audio Icon--photo icon--tag Icon--radio icon--contact volume-off Icon--volume-up

Eerstvolgende uitzending

Hij was een paar jaar predikant binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, maar dat beviel hem en de gemeente niet zo goed.  ...

Eerdere uitzendingen

Hans van Vliet

Zijn leven is onlosmakelijk verbonden aan het Leger des Heils. Al kleine jongen gaf Hans van Vliet zijn “hart aan de Heer” bij een ...

Jip Wijngaarden

Jip Wijngaarden brak op haar achttiende door in de rol van Anne Frank. In de jaren daarna groeide ze uit tot een steractrice. Maar ...

Henk Binnendijk

Deze week praat hij met oud EO-presentator Henk Binnendijk. Henk heeft een keer de stem van God letterlijk gehoord.