Eva Vastenkalender 2015

Eva Vastenkalender 2015

Bij Eva 1 krijg je als Eva-abonnee van ons een vastenkalender. Deze kalender kun je gebruiken in de veertigdagentijd: van 18 februari tot en met 4 april. Veertig dagen lang geven we de Martha in onszelf vrij en willen we als Maria aan Jezus’ voeten zitten en luisteren. Ook online kun je meedoen op Facebook! Elke ochtend, behalve op zondag, delen we het vastenmoment van de dag op www.facebook.com/eoEva en via Twitter @eoEvaNL. Praat mee via #vastenmetEva.

Vasten is een middel om vrije tijd te creëren, tijd die je vervolgens met God doorbrengt. Want dat we met zijn allen meer tijd met God willen doorbrengen, weten we van elkaar, maar de vraag is vooral: hoe doen we dat? Hieronder een paar gedachten die je misschien helpen om de vastentijd op een ontspannen manier in te gaan:

- Het gaat bij bidden om de liefde en dwang en liefde zijn geen goede combinatie. Probeer dus elke vorm van dwang te vermijden. Als je bidt, hoef je even niets. Je hoeft niets te bereiken, niets te zeggen, niets te denken en niets te doen. Je bent bij God en dat is genoeg.

- Als je bidt, richt je dan tot de drie-enige God—Vader, Zoon, en Heilige Geest – en niet tot je eigen, veroordelende geweten of je eigen godsbeeld (of dat van je vrienden, je gemeente of je ouders.)

- Probeer je leven rustig te houden. Als je een heftige film kijkt en daarna stille tijd houdt, zal je stille tijd waarschijnlijk ‘opgaan’ aan het verwerken van die film en zit je hoofd zo vol gedachten dat je niet aan stilte toekomt.

- Combineer het bidden met iets anders. Wandelen, breien, kneden, fietsen, douchen, kleien, hardlopen, onkruid wieden, figuurzagen, autorijden – het maakt niet uit wat het is, als het maar iets is waar je verder niet bij hoeft na te denken. Doe iets met je handen, dan doet je hart vanzelf mee.

- Probeer jezelf en je eigen luiheid te slim af te zijn door juist gebruik te maken van je eigen gemakzucht. De mens is een gewoontedier dat het liefst de dingen herhaalt omdat het dan minder hoeft na te denken over de dingen die het doet. Het is dus vooral zaak om goede gewoontes te hebben. Als je je, bijvoorbeeld, tien keer een wandeling hebt gemaakt waarbij je je voor God openstelde, gaat het bij de elfde wandeling vanzelf. Wandelen wordt dan vanzelf – en dus bijna moeiteloos – een vorm van bidden.

- De ideale stille-tijd-gewoonte past bij jou en past in je dagelijkse ritueel. Kijk dus welke hobby’s of gewoontes je al hebt en welke te combineren zijn met bidden.

- Hou het klein. Als je je voorneemt om tijdens de vastentijd deze hele kalender door te werken, het hele Evangelie te bestuderen of al je slechte gewoontes om zeep te helpen, zul je waarschijnlijk in jezelf teleurgesteld zijn. Dat is meteen de reden waarom bij elke dag maar één of twee Bijbelteksten staan: op één Bijbeltekst kun je een hele dag kauwen. En misschien zelfs twee of drie of veertig dagen.

De Eva-vastenkalender (klik hier voor de Vastenkalender online vanaf 18 februari) bestaat uit veertig labels. Op elk label staat een Bijbeltekst en een citaat of een gedachte voor de dag. We raden je aan om je Bijbel echt even ter hand te nemen bij het lezen van de tekst, zodat hij extra goed ‘landt’. De teksten zijn een beginpunt en geen eindpunt, ze zijn bedoeld om een denkproces op gang te brengen. Op elk label staat ook een praktische tip. De vastentijd is een tijd waarin je kunt oefenen met nieuwe gewoontes. Hopelijk zitten er een paar gewoontes bij die zo goed bevallen dat ze blijven hangen.

 

Thema's

De kalender is opgebouwd rond de volgende beelden:

Week 1: De vader

In de eerste week speelt de gelijkenis van de twee verloren zonen een belangrijke rol. Het gaat deze week over thuiskomen en feestvieren.

Week 2: De rechtbank

We staan stil bij de rechtbank in onszelf. Hoe beoordelen wij onszelf en wat is het ‘laatste oordeel’ dat God over ons uitspreekt?

Week 3: De akker

We denken na over het onkruid op onze akker, over vrucht dragen en over het graan dat in de aarde valt en sterft. Maar ook over de God die zijn zon laat schijnen en zijn regen laat vallen, God die de vruchten laat groeien.

Week 4: De herder

In deze week gaat het over de lange weg die de herder ging om zijn kwijtgeraakte schaap weer thuis te brengen.

Week 5: De maaltijd

De maaltijd als Avondmaal waarin we terugdenken aan het sterven van onze Heer – daar staan we deze week bij stil. Maar ook bij de vraag hoe God òns verandert in brood en in wijn.

Week 6: De bruiloft

We sluiten de vastentijd af met de Heilige week. In deze week staat de liefdespoëzie van het Hooglied centraal.

 

Exclusief zondagen

De zondagen vallen traditioneel niet binnen de vastentijd , dus houd in de gaten dat je op deze dag de vastenkalender niet gebruikt.

Een mooie vastentijd!

 

 

Vastenkalender bestellen

De vastenkalender is een cadeau voor onze vaste abonnees. Wil je de vastenkalender toch graag ontvangen, maar ben je geen abonnee? Als je voor 13 maart 2015 een (half-)jaarabonnement op Eva neemt, ontvang je de vastenkalender cadeau! Vraag hier je abonnement aan.

Deel dit artikel: