Blogger van de maand - Zero waste & geloof

7 mei 2015

Blogger van de maand - Zero waste & geloof

Het is zondag, na de dienst. Ik sta met mijn milieumok in mijn hand na te praten. Mijn gesprekspartner (met wegwerpbekertje) kijkt me met grote ogen aan. “Maar dat zero waste van jou, heeft dat nou nog iets met je … met je gelóóf te maken?”

Voor mij is de kwestie zo helder als glas: natúúrlijk heeft mijn stap naar een afvalbewust leven te maken met mijn geloof! Waar zou het anders mee te maken hebben? Het is niet alsof ik schotten kan neerzetten tussen de verschillende onderdelen in mijn leven; álles heeft te maken met mijn geloof, dus dat zero waste van mij, dat óók.

De aarde is niet van ons, de aarde is van God, wij mogen er een tijdje op rond hobbelen, meer niet. Leen je een boek van iemand, dan is het wel zo netjes daar geen koffievlekken en ezelsoren in te maken en het zo netjes mogelijk te retourneren. Waarom hebben we dat besef niet als het gaat om de bol waarop wij wonen, nota bene voor zover wij weten de enige planeet waarop de mens in staat is te overleven?

Maar mijn gesprekspartner legt de link wat minder vanzelfsprekend. Op de fiets naar huis vraag ik me af waar dat nou precies in zit. Zou het komen doordat het onderwerp milieu al bezet is door een andere groep, links op het politieke spectrum? Of zou afval te weinig geestelijk zijn, te aards? Hoe komt het toch dat veel christenen zo nonchalant staan tegenover bijvoorbeeld milieuvervuiling en klimaatverandering? Zou het kunnen dat we iets te veel hoop hebben, iets te veel hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Of zou het eenvoudiger liggen, zouden we gewoon blind zijn geworden voor de gevolgen van ons consumptiegedrag?

En God zag dat het goed was. In het scheppingsverhaal komt dit zinnetje zes keer voor. Gods hart ging uit naar de schepping: naar de zeeën, naar de bomen en planten, naar de dieren. En God zag dat het goed was. Anno 2015 drijft er een onvoorstelbare hoeveelheid plastic in de oceanen, worden grote gebieden in hoog tempo ontbost en raken meer en meer diersoorten uitgestorven. Wat is er nog over van de schepping?

 In mijn eentje kan ik het tij niet keren, dat besef ik heus wel, maar ik kan wel laten zien dat de schepping ook mij aan mijn hart gaat. En als Jezus Heer is over mijn leven, dan is Hij dat óók over mijn afvalbak.

Deel dit artikel: