Visie op Facebook

Meepraten over films? Op de speciale Televisiefilm-Facebookpagina kunt u uw reactie achterlaten.

Het midden

Het midden

'Alsof we zijn vergeten dat het midden nog bestaat'. Het is een liedtekst van Stef Bos die me regelmatig te binnen schiet als ik de debatten over vluchtelingen in ons land gadesla.

Nog niet zo lang geleden waren 'we' het er in Nederland grosso modo over eens dat we plaats willen bieden aan 'echte' vluchtelingen en dat er in principe geen plek is voor mensen die om economische redenen naar Europa komen. Tegenwoordig hoor ik in het asiel- en migratiedebat eigenlijk ALLEEN NOG MAAR HOOFDLETTERS.

En Malik Azmani, Kamerlid voor de VVD, lanceerde een plan om überhaupt geen asielzoekers meer op te nemen in Europa. Huh? En echte vluchtelingen dan? Oorlogsverslaggever Arnold Karskens wil organisaties als Artsen zonder Grenzen juridisch aanklagen omdat ze bootvluchtelingen onvoldoende wijzen op de gevaren van de Middellandse Zee. Huh? Wie is hier de dader?

Aan de andere kant staan partijen die vrijwel onmiddellijk moord en brand schreeuwen als er, zoals onlangs,
een bed-bad-brood-akkoord wordt gesloten. 'Een schending van de mensenrechten!' roepen allerlei activisten onmiddellijk.

Nog niet zo lang geleden dachten we bij die term aan dictaturen die zonder proces mensen naar strafkampen verbanden. Nu geldt dat kennelijk ook als je mensen een doorgaans faire asielprocedure biedt, ze daarna – ook als ze hier niet mogen blijven – nog een tijdje opvangt en dan op een gegeven moment zegt: 'als u niet meewerkt aan uw terugkeer, houdt de opvang van staatswege hier op'.

Je kunt er van alles van vinden, maar een mensenrechtenschending... 'Alsof we zijn vergeten dat het midden nog bestaat'.


Tijs
@tijsvandenbrink