Visie op Facebook

Meepraten over films? Op de speciale Televisiefilm-Facebookpagina kunt u uw reactie achterlaten.

Stem wijzer man!

Stem wijzer man!

De provinciale verkiezingen komen snel dichterbij. Belangrijk, niet alleen vanwege het bestuur in uw provincie, maar ook vanwege de samenstelling van de Eerste Kamer, waarin de regering een meerderheid nodig heeft.

Ik ben iemand die de bestuurslaag waar de verkiezingen over gaan, altijd heel serieus neemt: gemeenteraadsverkiezingen gaan over de gemeenteraad, Europese verkiezingen over het Europees Parlement, Provinciale Statenverkiezingen over de Provinciale Staten. En een beetje de Eerste Kamer dus.

De provincie is de bestuurslaag waar ik met afstand het minst van weet. Ik zou werkelijk niet weten welke partijen het college van Gedeputeerde Staten vormen in mijn provincie, Utrecht. Doorgaans hoor je er alleen over als een gedeputeerde (provinciale wethouder, zeg maar) te veel declareert of iets anders vermeend corrupts doet.

Omdat ik ook nauwelijks een idee heb welke thema’s er spelen op provinciaal niveau, was het hoog tijd voor de onvermijdelijke stemwijzer. En het moet gezegd: interessante thema's! Over windmolens, megastallen, provinciale wegen, dat werk. Onderwerpen waar ik best wat van vind.

En toen kwam de uitslag. houdt u vast. Stijf onderaan: de SGP. Meteen daarboven: de CU. Nog ietsje hoger: CDA. Bovenaan stonden partijen waar de gemiddelde Visie-lezer vermoedelijk van zegt: ach man, stem wijzer! Komen ze: GroenLinks op 1, D66 op 3, Partij voor de Dieren op 4.

Toegegeven, ik schrok er zelf ook een beetje van. Schrale troost: 'Jezus Leeft' staat op 2, maar dat vind ik meer een geloofsbelijdenis dan een politieke partij.

Ehm, ik zal er nog eens over denken. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden...


Tijs
@tijsvandenbrink