search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop

Afleveringen van De Bijbel Open

De gelijkenis van de vijgenboom.

De gelijkenis van de vijgenboom Wat zijn de tekenen die er op wijzen dat de wederkomst van Christus aanstaande is? Vaak wordt gewezen op de toename…

Jezus’ wederkomst

Hét teken van Jezus’ wederkomst. Als het over de eindtijd gaat, dan hebben veel christenen de neiging om op het puntje van hun stoel te gaan zitten.…

klagen op de puinhopen van Jeruzalem

Een van de geestelijke liederen die de mensen heel graag zingen is het lied ‘Groot is Uw trouw’. Prachtig om bijvoorbeeld in een dankdienst te zingen.…

Oefenen in godsvrucht

‘Geloven’ gaat niet vanzelf. Het is niet alleen een gave van God, maar, en dat klinkt tegengesteld, je moet je er ook zelf voor inspannen. Paulus…

De kerk als gebedshuis

Waarom gaat u naar een kerk? Voor de preek, voor het gebed, voor de mensen? Je leest al in de eerste hoofdstukken van de Bijbel dat men in de dagen…

'Mijn geliefd kind'

De apostel Paulus heeft verschillende medewerkers gehad. Maar over geen enkele van hen is Paulus zo lyrisch als over Timotheüs. Paulus noemt hem in…

Abraham in het Nieuwe Testament

Abraham is een persoon die niet alleen in het Oude Testament veel wordt genoemd, maar ook in het Nieuwe Testament. Waarom hebben de schrijvers van het…

Vreemdelingschap

Deze keer gaan we praten over het onderwerp 'vreemdelingschap'. Er wordt in de Bijbel veel vaker over gesproken. Ik wil u vanavond vertellen, dat wij…

Bezet gebied

De ‘bezette gebieden’ in het land Israël zijn voortdurend in het nieuws. Joden en Palestijnen zeggen er recht op te hebben. Joden beroepen zich op wat…

De lijst van gelovigen

In het boek Hebreeën, het elfde hoofdstuk wordt een lange lijst van gelovigen genoemd: Jozef, Mozes en nog vele anderen. Mensen, die in telkens andere…

Uw Koninkrijk kome (2)

Ook deze uitzending gaan we het hebben over het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God dat er nu al is. Met de komst van Jezus op aarde is het…

Uw Koninkrijk kome

‘Uw Koninkrijk kome’. Hoe vaak hebben we dat al niet gebeden! Maar weten we ook wat die regel betekent? Voor velen is het koninkrijk van God vooral…