search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop

Afleveringen van De Bijbel Open

Luisteren = horen en doen

In De Bijbel Open bespreken we de brief van Jakobus. De brief van Jakobus is een praktisch boek. Jakobus vraagt aandacht voor christendom met de…

Gods keuze en onze keuze

God kiest. Heel anders dan mensen verwachten. Maar heeft een mens dan nog wat te kiezen? Als God toch al besloten heeft? Kun je je daar als mens maar…

Ik ben de opstanding en het leven

Jezus is de Opstanding en het Leven. Toch huilt Hij bij het graf van Lazarus. Wij hebben een God die het lijden heeft gedeeld, maar ook heeft…

De stille week van dag tot dag

De stille week van dag tot dag Wat gebeurde er allemaal in de week tussen Palmpasen en de Opstanding? In de rubriek De Bijbel Open hoort u een…

De gelijkenis van de vijgenboom.

De gelijkenis van de vijgenboom Wat zijn de tekenen die er op wijzen dat de wederkomst van Christus aanstaande is? Vaak wordt gewezen op de toename…

Jezus’ wederkomst

Hét teken van Jezus’ wederkomst. Als het over de eindtijd gaat, dan hebben veel christenen de neiging om op het puntje van hun stoel te gaan zitten.…

klagen op de puinhopen van Jeruzalem

Een van de geestelijke liederen die de mensen heel graag zingen is het lied ‘Groot is Uw trouw’. Prachtig om bijvoorbeeld in een dankdienst te zingen.…

Oefenen in godsvrucht

‘Geloven’ gaat niet vanzelf. Het is niet alleen een gave van God, maar, en dat klinkt tegengesteld, je moet je er ook zelf voor inspannen. Paulus…

De kerk als gebedshuis

Waarom gaat u naar een kerk? Voor de preek, voor het gebed, voor de mensen? Je leest al in de eerste hoofdstukken van de Bijbel dat men in de dagen…

'Mijn geliefd kind'

De apostel Paulus heeft verschillende medewerkers gehad. Maar over geen enkele van hen is Paulus zo lyrisch als over Timotheüs. Paulus noemt hem in…

Abraham in het Nieuwe Testament

Abraham is een persoon die niet alleen in het Oude Testament veel wordt genoemd, maar ook in het Nieuwe Testament. Waarom hebben de schrijvers van het…