search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop

Afleveringen van De Bijbel Open

De Bijbel Open

Een programma van ds. Arie van der Veer waarin hij vanuit pastoraal perspectief mediteert over een bijbelgedeelte. U hoort het programma elke zondag…

Spreekwoorden zijn vol levenswijsheid.

Spreekwoorden zijn vol levenswijsheid. Ze geven vaak in één zin door wat anderen in een leven hebben geleerd. De Bijbel kent eigenlijk ook zoiets. Het…

Over beproevingen en verzoekingen

Wie is er blij als hij tegenslag heeft? Toch lijkt de Bijbel ons dat te leren. De broer van Jezus, Jakobus schrijft in zijn brief daar over. Hij…

Luisteren = horen en doen

In De Bijbel Open bespreken we de brief van Jakobus. De brief van Jakobus is een praktisch boek. Jakobus vraagt aandacht voor christendom met de…

Gods keuze en onze keuze

God kiest. Heel anders dan mensen verwachten. Maar heeft een mens dan nog wat te kiezen? Als God toch al besloten heeft? Kun je je daar als mens maar…

Ik ben de opstanding en het leven

Jezus is de Opstanding en het Leven. Toch huilt Hij bij het graf van Lazarus. Wij hebben een God die het lijden heeft gedeeld, maar ook heeft…

De stille week van dag tot dag

De stille week van dag tot dag Wat gebeurde er allemaal in de week tussen Palmpasen en de Opstanding? In de rubriek De Bijbel Open hoort u een…

De gelijkenis van de vijgenboom.

De gelijkenis van de vijgenboom Wat zijn de tekenen die er op wijzen dat de wederkomst van Christus aanstaande is? Vaak wordt gewezen op de toename…

Jezus’ wederkomst

Hét teken van Jezus’ wederkomst. Als het over de eindtijd gaat, dan hebben veel christenen de neiging om op het puntje van hun stoel te gaan zitten.…

klagen op de puinhopen van Jeruzalem

Een van de geestelijke liederen die de mensen heel graag zingen is het lied ‘Groot is Uw trouw’. Prachtig om bijvoorbeeld in een dankdienst te zingen.…

Podcast

rss podcast   itunes podcast