search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right

Afleveringen van De Bijbel Open

Het leven van koning Salomo

Koning Salomo is een beroemde koning geweest. Zijn roem reikte tot ver over de grenzen. Bekend om zijn vroomheid en wijsheid. Toch was het einde van…

Inleiding Koningen en Kronieken

Koningen en Kronieken. Totaal vier Bijbelboeken. Boeken die alle vier gaan over de koningen van Juda en Israël. Waarom zoveel aandacht? Is het vaak…

Daarom

1 Korinthe 15 is hét hoofdstuk over de opstanding. De boodschap is: Jezus is echt opgestaan, velen hebben het zelf gezien. Maar hoe gaat het met de…

Tijdloos of tijdgebonden?

De apostel Paulus heeft veel geschreven. Stijgt wat Paulus leert boven alle tijden en culturen uit? Of was ook Paulus een man die dacht en redeneerde…

Een heftige geschiedenis

Toen het volk Israël voor het eerst bij de grenzen van Kanaän aankwam, durfde het niet dit land binnen te gaan. Men had er geen vertrouwen meer in.…

De laatste daden van Mozes

In het boek Openbaring lezen we, dat de schare in de hemel die voor Gods troon staat, het lied van Mozes en het Lam zingt. Het laatste lied dat Mozes…

‘Kies dan het leven’

Ooit Joden gezien die het feest van de vreugde der wet vierden? Met de Thora in de armen dansen de mannen door de synagoge. In De Bijbel Open doen we…

Het is fijn om niet getrouwd te zijn

Het is fijn om niet getrouwd zijn. Die mening zal niet iedereen delen. Toch was het wel de mening van de apostel Paulus. Was dat nu zijn eigen mening…

Zorgen van een zendeling

Maakt u zich zorgen om de kerk van nu? Luister dan naar deze uitzending. Het gaat over de kerk van het begin. Over de zorgen van Paulus over de…

Paulus en de gemeente van Korinthe

In het christelijk geloof spelen de brieven van de apostel Paulus een zeer grote rol. Wil je meer over de inhoud weten? Volg dan dit programma! We…

Over groot en klein geloof

Is er geloof in soorten en maten? De Bijbel spreekt over klein geloof en groot geloof. Wanneer is ons geloof klein en wanneer groot? En kan zoiets ook…

Podcast

rss podcast   itunes podcast