search tag times-circle comment navicon

Afleveringen van De Bijbel Open

Oefenen in godsvrucht

‘Geloven’ gaat niet vanzelf. Het is niet alleen een gave van God, maar, en dat klinkt tegengesteld, je moet je er ook zelf voor inspannen. Paulus…

De kerk als gebedshuis

Waarom gaat u naar een kerk? Voor de preek, voor het gebed, voor de mensen? Je leest al in de eerste hoofdstukken van de Bijbel dat men in de dagen…

'Mijn geliefd kind'

De apostel Paulus heeft verschillende medewerkers gehad. Maar over geen enkele van hen is Paulus zo lyrisch als over Timotheüs. Paulus noemt hem in…

Abraham in het Nieuwe Testament

Abraham is een persoon die niet alleen in het Oude Testament veel wordt genoemd, maar ook in het Nieuwe Testament. Waarom hebben de schrijvers van het…