search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right

Afleveringen van De Bijbel Open

Oplopende spanningen

Mattheüs 12 vertelt over een paar dagen uit het leven van Jezus. Het vertelt over Zijn zoekende liefde, maar ook over groot verzet. En dat laatste…

Uitzending van de twaalf apostelen

Mattheüs 10 staat bekend als het verhaal over de uitzending van de twaalf discipelen. Voor het eerst gaan de discipelen op pad zonder hun Meester.…

De scheuring

Je leest nog al eens in de Bijbel dat mensen hun kleuren scheurden. Wij kennen die gewoonte niet. Moet vast een heftig gebeuren geweest zijn. Anders…

De woning van God

Waar woont God? Is die plek aan te wijzen? Of is God overal? Vroeger zongen we in de psalmen over Jeruzalem: ‘Daar woont Hij zelf’. Nu zeggen we dat…

Het leven van koning Salomo

Koning Salomo is een beroemde koning geweest. Zijn roem reikte tot ver over de grenzen. Bekend om zijn vroomheid en wijsheid. Toch was het einde van…

Inleiding Koningen en Kronieken

Koningen en Kronieken. Totaal vier Bijbelboeken. Boeken die alle vier gaan over de koningen van Juda en Israël. Waarom zoveel aandacht? Is het vaak…

Daarom

1 Korinthe 15 is hét hoofdstuk over de opstanding. De boodschap is: Jezus is echt opgestaan, velen hebben het zelf gezien. Maar hoe gaat het met de…

Tijdloos of tijdgebonden?

De apostel Paulus heeft veel geschreven. Stijgt wat Paulus leert boven alle tijden en culturen uit? Of was ook Paulus een man die dacht en redeneerde…

Een heftige geschiedenis

Toen het volk Israël voor het eerst bij de grenzen van Kanaän aankwam, durfde het niet dit land binnen te gaan. Men had er geen vertrouwen meer in.…

De laatste daden van Mozes

In het boek Openbaring lezen we, dat de schare in de hemel die voor Gods troon staat, het lied van Mozes en het Lam zingt. Het laatste lied dat Mozes…

‘Kies dan het leven’

Ooit Joden gezien die het feest van de vreugde der wet vierden? Met de Thora in de armen dansen de mannen door de synagoge. In De Bijbel Open doen we…

Het is fijn om niet getrouwd te zijn

Het is fijn om niet getrouwd zijn. Die mening zal niet iedereen delen. Toch was het wel de mening van de apostel Paulus. Was dat nu zijn eigen mening…

Podcast

rss podcast   itunes podcast