search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Afleveringen van De Bijbel Open

Rein en onrein

Rein en onrein zijn. Dat is een onderwerp waar christenen het niet vaak over hebben. Heeft u er wel eens een preek over gehoord? Daarom is het…

Laat mij maar sterven

In 'De Bijbel Open' opnieuw aandacht voor de beroemde profeet Elia. Vorige week hoorden we over hoe Elia alles kon, alles durfde. In binnen- en…

Zijn naam is Elia

We hebben geen boek van hem. Toch is hij een van de beroemdste profeten. De Joden geloven dat Elia voor de wederkomst van de Messias terug zal…

De zonde van Jerobeam

‘De zonde van Jerobeam’. Als je de Bijbelboeken Koningen leest, kom je die uitdrukking steeds tegen. Wat is die zonde?

Gelijkenissen over het Koninkrijk

Gelijkenissen van Jezus waren vaak eenvoudige verhalen. Verhalen met voorbeelden uit het dagelijks leven. Het moeilijke van de eenvoudige…

Oplopende spanningen

Mattheüs 12 vertelt over een paar dagen uit het leven van Jezus. Het vertelt over Zijn zoekende liefde, maar ook over groot verzet. En dat laatste…

Uitzending van de twaalf apostelen

Mattheüs 10 staat bekend als het verhaal over de uitzending van de twaalf discipelen. Voor het eerst gaan de discipelen op pad zonder hun Meester.…

De scheuring

Je leest nog al eens in de Bijbel dat mensen hun kleuren scheurden. Wij kennen die gewoonte niet. Moet vast een heftig gebeuren geweest zijn. Anders…

De woning van God

Waar woont God? Is die plek aan te wijzen? Of is God overal? Vroeger zongen we in de psalmen over Jeruzalem: ‘Daar woont Hij zelf’. Nu zeggen we dat…

Het leven van koning Salomo

Koning Salomo is een beroemde koning geweest. Zijn roem reikte tot ver over de grenzen. Bekend om zijn vroomheid en wijsheid. Toch was het einde van…

Inleiding Koningen en Kronieken

Koningen en Kronieken. Totaal vier Bijbelboeken. Boeken die alle vier gaan over de koningen van Juda en Israël. Waarom zoveel aandacht? Is het vaak…

Daarom

1 Korinthe 15 is hét hoofdstuk over de opstanding. De boodschap is: Jezus is echt opgestaan, velen hebben het zelf gezien. Maar hoe gaat het met de…

Podcast

rss podcast   itunes podcast