search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Afleveringen op de radio

Naderen tot God

Naderen tot God

Bijbelstudie van dominee Arie van der Veer over: 'naderen tot God'

Koning en priester

Koning en priester

Bijbelstudie van dominee Arie van der Veer over: 'Koning en priester'

Visie-meditaties

Naderen tot God

Naderen tot God

‘We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof’ Hebreeën…

Buiten eigen kring

Buiten eigen kring

‘Hij was een priester van God, de Allerhoogste’ Genesis 14:18

De weg kwijt

De weg kwijt

‘De ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de HEER’ Jeremia 8:7

Archief van De Bijbel Open

Werken en wachten

2015 was een bewogen jaar. Denk aan de enorme aardbeving in Nepal. En dan die eindeloze stromen vluchtelingen. Toch willen we eindigen met God te…

Geloof, Hoop en Liefde

Deze keer bespreken we in DBO de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica, Een gemeente, waarin veel werd gesproken over de wederkomst…

Jeruzalem, Jeruzalem.

Jeruzalem is de eeuwen door een bijzondere stad geweest. In die stad stond de tempel, het huis van God. Toen Jezus aan het einde van Zijn leven…

Podcast (Tot en met 2015)

rss podcast   itunes podcast