search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Afleveringen van De Bijbel Open

Geen verborgen agenda

‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.’ Deze keer in DBO een tekst uit de bijbel om over te struikelen. Mensen hebben juist vanwege deze…

Hij zal komen in heerlijkheid

Wat bedoelde de Here Jezus toen Hij tegen Zijn discipelen zei? ‘Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij…

Hizkia

In de Bijbel wordt buitengewoon veel geschreven over de koning Hizkia. Ook het boek Jesaja besteedt veel aandacht aan hem. We gaan in DBO op zoek naar…

Overzicht van het boek Jesaja

Opnieuw aandacht voor het boek van de profeet Jesaja. Een boek vol met profetieën. Profetieën die bestemd waren voor de tijdgenoten van Jesaja maar…

Inleiding van het boek Jesaja

Er zijn van die Bijbelgedeelten die je niet elke dag leest. Eén van de redenen kan zijn dat het gewoon moeilijke teksten zijn. Dat zijn zeker de…

Een Jezus zoals wij die niet kennen

Deze keer in de Bijbel open gaat het over Jezus die altijd aandacht en liefde voor de mensen had. Tot die ene keer. Hij wees het verzoek van een vrouw…

Visie-meditaties

Open Huis

Open Huis

‘God die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen’ 1 Timoteüs 2:4

Gebed voor mijn kinderen

Gebed voor mijn kinderen

‘De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij…

Hij deed de deuren van de tempel open

Hij deed de deuren van de tempel open

‘Jechizkia (Hizkia) was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd. Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, net zoals zijn voorvader David…

Podcast

rss podcast   itunes podcast