search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Afleveringen op de radio

Roeping

Roeping

Bijbelstudie van dominee Arie van der Veer over: 'roeping'

De nieuwe tempel

De nieuwe tempel

Bijbelstudie van dominee Arie van der Veer over: 'de nieuwe tempel'

Groot en klein geloof

Groot en klein geloof

Bijbelstudie van dominee Arie van de Veer over: 'groot en klein geloof'

Visie-meditaties

Tempel van God

Tempel van God

‘Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!’” Jeremia 7:4

Volgelingen van Jezus nu

Volgelingen van Jezus nu

‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen’ Lucas 9:23

Levende stenen

Levende stenen

‘En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel’ 1 Petrus 2:5

Archief van De Bijbel Open

Werken en wachten

2015 was een bewogen jaar. Denk aan de enorme aardbeving in Nepal. En dan die eindeloze stromen vluchtelingen. Toch willen we eindigen met God te…

Geloof, Hoop en Liefde

Deze keer bespreken we in DBO de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica, Een gemeente, waarin veel werd gesproken over de wederkomst…

Jeruzalem, Jeruzalem.

Jeruzalem is de eeuwen door een bijzondere stad geweest. In die stad stond de tempel, het huis van God. Toen Jezus aan het einde van Zijn leven…

Podcast (Tot en met 2015)

rss podcast   itunes podcast