search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

De Muzikale Fruitmand 2 oktober

Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter Bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie Van der Veer, om 20:50uur 'Ik mis je' en om 21:30uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten', Tjitske spreekt met coach en therapeut Carianne Ros over pleasen.

Titel

Artiest

Dirigent

 

Elk uur, elk ogenblik

Chr. Mannenkoor Lelystad & Lucas Kramer

Jaap Kramer

Johannes de Heer 80

Psalm 23: De God des heils wil mij ten herder wezen

Samenzang

 

 Psalm 23: 1, 2 en 3

Zie ons wachten aan de stromen

Christelijk Jong Mannenkoor Soli Deo Gloria

Jaap Kramer

 Johannes de Heer 73

Scheepke onder Jezus' hoede

CGZ 'Fiducia' & KK 'De Wegwijzer'

Willem Hendrik Zwart

Johannes de Heer 213

Van U wil ik zingen

Chr. Mannenkoor 'Jeduthun'

Cees het Jonk

 Evang. Liedbundel 356

't Hijgend hert der jacht ontkomen / Ik Mis Je

Mannenkoor 'Groot Rotterdam'

Matthijs van Noort

 Psalm 42: 1, 4 en 5

Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde

Verenigde Veluwse Koren

Leander van der Steen

 Evangelische Liedbundel 357

Psalm 98: Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere

Noorder Mannenkoor

Hennie Slettenhaar

 Psalm 98 : 1, 2 en 3 (NHB)

In het midden der gemeente

Opwekking

 

 Opwekkingsbundel 117

 

 

 

 

Titel

Artiest

Dirigent

 

Heer wees mijn Gids

Chr. Residentie Mannenkoor

Aad van der Hoeven

 Johannes de Heer 569

Psalm 116: God heb ik lief, want die getrouwe Heer

CGZ 'Jubilate Deo'

Addie de Jong

 Psalm 116: 1, 10 en 11

Vol verwachting blijf ik uitzien

Petra Kramer & CMK Stereo

Joh Schrijver

Johannes de Heer 769

Heer U bent mijn leven

Jong Gemengd Koor Immanuël

Harm Hoeve

 Geref. Kerkboek 161

Groot is Uw trouw

Gert Pannekoek & Herv. Mannenkoor IJsselmuiden/Grafhorst

Freddy Veldkamp

Opwekkingsbundel 123

Psalm 139 (Heer die mij ziet zoals ik ben) / Ik Zou Weleens Willen Weten

Suzanne van der Velde & The Psalm Project

 

 Geen bundel.

Machtig God, sterke Rots

Chr. Gem. Koor 'De Zeeklank'

Johan Bredewout

 Johannes de Heer 92

God and God alone

Rijssens Mannenkoor & Ard Kamphuis

Leusink, Pieter Jan

 

Psalm 89: 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen

Samenzang Bovenkerk

Jan Quintus Zwart

Psalm 89: 1 en 7

Deel deze uitzending:

Lied aanvragen?

Wilt u iemand feliciteren of bemoedigen?

Vraag via het aanvraagformulier een lied aan voor…