search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Meditaties

Advent: lokatie Bethlehem

Advent: lokatie Bethlehem

De meditatie n.a.v. Micha 5:1-4, wordt verzorgd door ds. Jan Kraaijeveld, gevangenispredikant in de Penitentiaire Inrichting in Dordrecht.

Advent: lokatie Nazareth

Advent: lokatie Nazareth

De meditatie n.a.v. Lukas 1:26 tm 38, wordt verzorgd door ds. Kasper Kruithof, voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente te Oldebroek.

Gedenken en doorgeven

Gedenken en doorgeven

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een meditatie n.a.v. Psalm 78 verzorgd door ds.W.Smouter van de Ned.Gereformeerde Kerk in…

Een goede investering

Een goede investering

Een meditatie n.a.v. Jeremia 32:14-15; verzorgd door dominee Marco Batenburg van de Protestantse Kerk in Nederland te Gouda

Afleveringen van Groot Nieuws

Advent: lokatie Efratha

Groot Nieuws is op Radio 5 hét programma om de zondagochtend mee te beginnen. De meditatie met als thema “Advent in Efratha” naar aanleiding van Lukas…

Advent in Bethlehem

Muziek rondom de meditatie naar aanleiding van Micha 5:1-4, die wordt verzorgd door ds. Jan Kraaijeveld, gevangenispredikant in de Penitentiaire…

Advent: locatie Nazareth

Psalmen, gezangen en Nederlandstalige praisemuziek vormen de muzikale basis. De meditatie n.a.v. Lukas 1:26 tm 38, wordt verzorgd door ds. Kasper…

Gedenken en doorgeven

Liederen rondom het thema van de meditatie naar aanleiding van Psalm 78, die verzorgd wordt door dominee Willem Smouter van de Ned. Gereformeerde…

Een goede investering

Veel muziek en een meditatie met als thema “Een goede investering” naar aanleiding van Jeremia 32:14-15, verzorgd door ds. Marco Batenburg, van de PKN…

Christus dienen, elkaar opbouwen

Psalmen, gezangen en Nederlandstalige praisemuziek vormen de muzikale basis. De meditatie naar aanleiding van Romeinen 14:1 en 12-23, wordt verzorgd…

Gods Woord heeft kracht

Vandaag is het Nationale Bijbelzondag; morgen Hervormingsdag. De meditatie n.a.v. Nehemia 8:1-12, sluit hier op aan en wordt verzorgd door dominee…

Vriendschap met God

Veel muziek en een meditatie met als thema “Vriendschap met God” naar aanleiding van Exodus 33:7 en 11. Deze wordt verzorgd door Jan Pool, voorganger…

Rusten in God

Psalmen, gezangen en Nederlandstalige praise-muziek vormen de muzikale basis. De meditatie naar aanleiding van Psalm 62, wordt verzorgd door dominee…

Gods genade is groter, dan wij denken

De meditatie heeft als thema “Gods genade is groter dan wij denken” naar aanleiding van Handelingen 27:20-26, verzorgd door dominee Arnold van Campen,…

Sta op de bres, zie op God!

Op deze Israël-zondag gaat heeft de meditatie als thema “Sta op de bres; zie op God” naar aanleiding van Nehemia 4, verzorgd door Jesse de Haan,…

Het goede leven

Muziek rond het thema van de meditatie “het goede leven” naar aanleiding van Psalm 4, verzorgd door dominee Gerco Bergshoeff, predikant van de…

Podcast

rss podcast   itunes podcast