search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Meditaties

Heb goede moed!

Heb goede moed!

klik hier voor de meditatie van dominee Cor Bos

Vaderdag

Vaderdag

Een meditatie naar aanleiding van 1 Johannes 4:7-11, door Martin Penning, voorganger/stafmedewerker bij Gospel for Europe in Hilversum.

Laat zo je licht maar schijnen

Laat zo je licht maar schijnen

Een meditatie naar aanleiding van Mattheüs 5:13-16, verzorgd door dominee Jantine van Iersel-Veenhof, predikant van de PKN Gemeente De Lichtbron in…

Pinksteren

Pinksteren

De meditatie met als thema “Pinksteren” wordt verzorgd door Jan de Haan, missionair predikant in Amsterdam.

Afleveringen van Groot Nieuws

Heb goede moed

Liederen rond de meditatie met als thema “Heb goede moed” verzorgd door dominee C.Bos, predikant van de Hervormde Gemeente te Benschop. Presentatie:…

Vaderdag

Liederen rond de meditatie met als thema “Vaderdag” verzorgd door Martin Penning, voorganger en stafmedewerker van Gospel for Europe in Hilversum.…

Laat zo je licht maar schijnen

Liederen rond de meditatie met als thema “Laat zo je licht maar schijnen” verzorgd door dominee Jantine van Ierssel-Veenhof, predikant van de PKN in…

Pinksteren

Liederen rond de meditatie met als thema “Pinksteren” verzorgd door Jan de Haan, missionair predikant in Amsterdam. Presentatie: Andries Knevel

Nabij Gods hoogverheven troon

Liederen rond de meditatie met als thema “Nabij Gods hoogverheven troon” verzorgd door Dennis van der Zee, pastoraalwerker/predikant in opleiding…

Naar het Vaderhuis

Liederen rond de meditatie met als thema “Naar het vaderhuis” verzorgd door ds. Rien Teeuw van de hervormde Gemeente in Aalst. Presentatie: Andries…

Waar zouden we zijn zonder moeders

Liederen rond de meditatie met als thema “Waar zouden we zijn zonder moeders?!”, verzorgd door ds. Jan Reijm van de PKN, wijk Kinderdijk in…

De kans die stilte biedt

Liederen rond de meditatie met als thema “De kans die stilte biedt”, verzorgd door ds. Marleen Blootens van de PKN Elthetokerk in Amsterdam.…

Wat is ons Godsbeeld?

Liederen rond de meditatie met als thema “Wat is ons Godsbeeld?”, verzorgd door ds. Jasper de Koning, predikant van de Sionskerk in Alphen a/d Rijn.…

Niet klagen, maar dragen

Liederen rond de meditatie met als thema “Niet klagen, maar dragen” naar aanleiding van Mattheüs 26:36-46, verzorgd door Ds. Folkert de Jong van de…

Pasen! Hoe reageren ooggetuigen?

Liederen rond de meditatie met als thema “Pasen” naar aanleiding van enkele gedeeltes uit Lukas 24, verzorgd door Andries Knevel, presentator EO.…

Een hoopvolle intocht

Liederen rond het thema van de de meditatie, naar aanleiding van Lukas 19:29-40 verzorgd door Liebrecht P. Hellinga, voorganger van de…

Podcast

rss podcast   itunes podcast