search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Loven als levensdoel

Een programma met muziek rond het thema van de overdenking, die om ongeveer 8.25 verzorgd wordt door ds. A. Schroten, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd) te Leerdam n.a.v. Psalm 150. Het thema van de meditatie is: 'Loven als levensdoel'.


1.     Gez. 444 (LvdK): Grote God, wij loven U.
Interk. mannenkoor 'Edoza' o.l.v. Wybren Valkema. Piet Wiersma, orgel.
 
2.     JdH 886: Hoe groot zijt Gij.
Chr. gem. koor 'Deo Cantemus' o.l.v. Cor de Haan. Mariëtte Oelderik, sopraan. Orkestbegeleiding. Marina Sentcha, piano. André de Jager, orgel.
 
3.     Psalm 147: 1 en 6: Laat 's Heren lof ten hemel rijzen.
Samenzang in de Grote Kerk te Gorinchem. André van Vliet, orgel.
 
4.     Gez. 21: 1, 3 en 7 (LvdK): Alles wat adem heeft love de Here.
Geref. Drachtster Mannenkoor o.l.v. Bert Duijst. Sietze de Vries, orgel.
 
5.     Opw. 276: Laat heel de wereld het zien.
Jongerenkoor 'Levend Water' o.l.v. Martin Mol. Ineke Bos-Strootman, piano.
 
6.     Opw. 267: Groot is de Heer.
Chr. groot gem. koor o.l.v. Johan W. Pots. Lubertus Leutscher, trompet. Richard Jansen, pauken. Johan Bredewout, piano. Jan Zwanepol, orgel.
 
meditatie
 
7.     Psalm 150: 1 - 3: Looft God, loof zijn naam alom.
Samenzang in de Bovenkerk te Kampen o.l.v. Jan Quintus Zwart. Willem Hendrik Zwart, orgel.
 
8.     Verheerlijkt de Heer, Ch.H.H. Parry.
Chr. Gem. Zangver. 'Jubilate Deo' o.l.v. Jan Mulder. 'Rijnmond Brass Quartet'. Paul Castricum, pauken. Herman van Vliet, orgel.
 
9.     Opw. 53: Zingt de Here een nieuw lied.
Herv. jeugdkoor 'Vox Jubilans' o.l.v. Jan Mulder. Jan Mulder, piano. Kees Alers, fluit. Pieter Stolk, orgel.
 
10.    Psalm 149: 1, 2 en 3 (LvdK): Halleluja! laat opgetogen.
Chr. gem. koor 'Omnia Cum Deo' o.l.v. Jan Stolk. Dirk Out, orgel.
 
11.    Opw. 355: U die mij geschapen hebt/Opw. 356: Heer, ik wil U
prijzen.
Remco Hakkert, zang. Frank Stukker, gitaar.
 
12.    JdH 912: Van U wil ik zingen.
'Noordermannenkoor' o.l.v. Hennie Slettenhaar. Klaas Jan Mulder, orgel.
 
13.    Gez. 136: 1, 2 en 5 (NHb): Lof zij de Heer.
Chr. Gem. Zangver. 'Asaf' o.l.v. Jan Mulder. Han Kapaan, hobo. Klaas Jan Mulder, orgel.
 
14.    Praise to the Lord, the Almighty, trad.
The Kajem Philharmonic Orchestra. Klaas Jan Mulder, orgel.

Klik hier voor de uitgebreide muziekgegevens

Reageren

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.

Ook interessant