search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop

Afleveringen Ik zou wel eens willen weten

Ik ben bang voor de dood

Ik ben bang voor de dood

Deze week spreekt het panel over de brief van Andrea. De afgelopen tijd zijn er verschillende mensen in haar omgeving overleden. Dit zorgt ervoor dat…

Wat is de ware kerk?

Wat is de ware kerk?

Saskia is studente van 19 jaar. Op de studentenvereniging komt ze in contact met veel christenen die het geloof op een heel andere manier vormgeven…

Hoe kan ik vijanden liefhebben?

Hoe kan ik vijanden liefhebben?

Het panel van Ik zou wel eens willen weten praat over de brief van Evert. Hij heeft heel veel moeite met Jezus’ opdracht om de vijanden lief te…

Houdt God wel echt van mij?

Houdt God wel echt van mij?

Het panel bespreek de brief van Piet. Hij worstelt met minderwaardigheidsgevoelens. Hij schrijft dat die gevoelens worden veroorzaakt doordat hij…

Gods leiding in het beroepingswerk

Gods leiding in het beroepingswerk

Het panel praat over de vraag van een dominee. In een brief schrijft hij dat hij de laatste tijd verschillende beroepen heeft gehad waar hij voor…

Ik worstel met mijn karakter

Ik worstel met mijn karakter

Het panel buigt zich over de vraag van Willem. Hij schrijft dat hij erg worstelt met zijn karakter. Hij is nogal gemakzuchtig en heeft ook een…

Wat is de betekenis van de zegen?

Wat is de betekenis van de zegen?

Kun je die als christenen onderling aan elkaar meegeven? Of is het geven van de zegen alleen weggelegd voor de dominee aan het einde van een…

Luister oude afleveringen terug

Geen afleveringen gevonden.

Panelleden