search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop

Afleveringen Ik zou wel eens willen weten

Wat moet ik met de kerk?

Wat moet ik met de kerk?

ds. Kees van Velzen bespreekt de vraag van Rachel: 'Wat moet ik met de kerk' ?

Ik ben bang voor de dood

Ik ben bang voor de dood

Deze week spreekt het panel over de brief van Andrea. De afgelopen tijd zijn er verschillende mensen in haar omgeving overleden. Dit zorgt ervoor dat…

Wat is de ware kerk?

Wat is de ware kerk?

Saskia is studente van 19 jaar. Op de studentenvereniging komt ze in contact met veel christenen die het geloof op een heel andere manier vormgeven…

Hoe kan ik vijanden liefhebben?

Hoe kan ik vijanden liefhebben?

Het panel van Ik zou wel eens willen weten praat over de brief van Evert. Hij heeft heel veel moeite met Jezus’ opdracht om de vijanden lief te…

Houdt God wel echt van mij?

Houdt God wel echt van mij?

Het panel bespreek de brief van Piet. Hij worstelt met minderwaardigheidsgevoelens. Hij schrijft dat die gevoelens worden veroorzaakt doordat hij…

Gods leiding in het beroepingswerk

Gods leiding in het beroepingswerk

Het panel praat over de vraag van een dominee. In een brief schrijft hij dat hij de laatste tijd verschillende beroepen heeft gehad waar hij voor…

Luister oude afleveringen terug

Ik word racist

Vanavond buigt het panel zich over de brief van Alfred. Hij geeft aan dat hij ,,bezig is om racist te worden.'' In zijn wijk ervaart hij veel overlast…

Hoe vind ik rust? Ik moet zo veel.....

Marianne ervaart het leven als een grote mallemolen. Ze is een werkende moeder met schoolgaande kinderen. Ze heeft een man die ze aandacht wil geven…

Hoe krijg ik meer contacten in de kerk?

Annemarie is samen met haar man en kinderen naar een andere kerk gegaan in verband met een verhuizing. Ze vinden moeilijk om aansluiting te vinden bij…

Waarom zondig ik nog zo veel?

Het panel bespreek de brief van Erik. Hij worstelt met de vraag hoe het kan dat je als kind van God nog zoveel last kan hebben van de zonde.

Als je kind een andere weg gaat

Het panel buigt zich over de brief van ouders die het moeilijk vinden dat hun zoon een relatie heeft met een niet gelovig meisje en ook minder met het…

Mijn dochter laat zich ombouwen

Je zult het maar meemaken dat je dochter zich laat ombouwen tot man. Daarnaast is ze ook betrokken geraakt bij de Hare Krishna beweging. Voor Carla is…

Panelleden