search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Ik zou wel eens willen weten

Vragen en problemen op pastoraal gebied worden besproken door een maandelijks wisselend team van voorgangers en predikanten o.l.v. Richard Groenenboom.

Deel deze uitzending: