search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Bijbelse beloften serieus nemen?

Vandaag bespreekt het panel de vraag van een luisteraar die zich afvraagt of we de Bijbelse beloften wel serieus kunnen nemen. Hoe kan God zeggen dat je alles ontvangt, als je Gods Koninkrijk zoekt. Is dat niet in strijd met de dagelijkse praktijk?

VRAAG

Geachte dominees,

Kan ik de Bijbelse beloften wel serieus nemen? Ik noem een paar voorbeelden:

Een jong meisje ligt met een angstig kloppend hartje in haar bed te luisteren of ze papa's voetstappen op de trap hoort. Ze bidt: 'Heer Jezus, laat papa asjeblieft niet naar mijn kamer komen. Ze slaapt rustig in, want ze heeft op de zondagsschool gehoord: Bidt en je zal ontvangen. Toch komt haar vader 's nachts naar boven en misbruikt haar. Een ander voorbeeld. Een pubermeisje belooft de Here God dat ze zichzelf rein zal bewaren voor haar toekomstige echtgenoot. Ze is in haar schoolklas daarin de enige en wordt er erg mee gepest. Toch houdt ze aan haar belofte vast, want ze weet dat God in de Bijbel zegt: Zoek eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en al het andere ontvang je bovendien.
Een tijd later valt ze in handen van een pedofiel die haar jarenlang opsluit in zijn huis en haar elke dag verkracht.
Voorbeelden van mensen die Gods beloften in de bijbel geloofd hebben en erop vertrouwden. Toch hebben ze een kat in de zak gekregen. Nu weet ik wel dat de Here God de mensen geschapen heeft met een eigen vrije wil. Ze kunnen er daardoor voor kiezen om een ander pijn en verdriet te doen. Maar de Here God is toch almachtig? Waarom laat Hij doe dat mensenĀ  in hun ik-gerichtheid dingen doen waardoor Zijn beloften niet waargemaakt kunnen worden?

Deel deze uitzending: