search tag times-circle comment navicon twitter facebook volume-off volume-up play pause stop left right audio video photo

Hoe om te gaan met niet-gelovige zoon?

Vanavond wordt de brief besproken van een vader die schrijft over zijn zoon die het geloof vaarwel heeft gezegd. Hoe hier mee om te gaan? De panelgasten zijn evangelist Aad van de Sande en ds. Jaap Jonkman.

BRIEF

Geacht panel,
 
Ik heb een vraag m.b.t.  de omgang  met onze zoon die vorig jaar van zijn vrouw gescheiden is.  Na zijn scheiding heeft hij ook met de kerkgang gebroken. Hoewel hij niet onverschillig tegenover de kerk en het geloof staat, zegt het hem weinig meer. Hij woont nu elders in de stad vanwaar hij in overleg met z’n ex vrouw op bepaalde dagen de opvang en omgang van zijn vier (schoolgaande) kinderen onderhoudt. Inmiddels heeft hij een rooms katholieke vriendin gevonden dit het geloof niet praktiseert. Met haar woont hij nu samen. Uiteraard doet ons deze situatie bijzonder veel pijn. Ondanks het feit dat hij weet dat we zijn levenswijze afkeuren, blijft hij heel positief naar ons toe.
Dat is enerzijds mooi maar onze vraag is in hoeverre moeten wij in deze levenswijze mee gaan? Wat te doen bij hun uitnodiging voor een verjaardag, een etentje en een klusje aan de woning?  Hoe gaan we hiermee om? Enerzijds hebben de liefde te bewaren voor zover in ons is, maar anderzijds zegt de Bijbel ons ook in de brieven van Paulus, om afstand te nemen van hen die in zondige wegen wandelen. Hoever gaat dat? Stel dat we op hun uitnodigingen niet in gaan dan zal dat ongetwijfeld tot gevolg hebben dat onze zoon en z’n vriendin ook niet meer bij ons over de vloer zullen komen. En wat te doen als ze ons uitnodigen voor een eventueel huwelijk. Wat is daarin naar uw mening de weg?
 
Hoogachtend,

Deel deze uitzending: