Ga naar submenu Ga naar zoekveld

10 redenen waarom Jezus' graf niet is ontdekt

Nieuws over 'vondst' Jezus' graf: is Hij toch niet opgestaan?

Regelmatig wordt er met veel tamtam aangekondigd dat er weer een nieuwe archeologische vondst is gedaan en dat nu toch echt het christendom is ontkracht.

Deel:

Zo kopt een aantal kranten vandaag dat een Joodse geoloog het na 150 chemische tests bijna zeker weet: Jezus is niet opgestaan, maar ligt in een graf naast zijn vrouw Maria en zijn zoon Judas. 

Zo'n 'grafvondst' is niet nieuw: ook in 1980 werd in Israël een graf gevonden met negen bottenkistjes (‘ossuariums’), waarvan er zes een naam droegen: Yeshua bar Yehosef (Jezus, de zoon van Jozef), Maria, Yose, Maramene e Mara (Mariamne ook wel Mara genoemd), Yehuda bar Yeshua (Juda de zoon van Jezus), Matya (Matteüs).

Die eerste naam kreeg natuurlijk meteen de volle aandacht van de media: als Jezus’ botten hier lagen begraven, dan was hij nooit opgestaan uit de dood, en werd het hele christendom onderuit gehaald!

Al snel kwam er ook uitleg voor de andere namen. Die Maria, dat was natuurlijk Jezus’ moeder. Yose was zijn broer Joses die ook in de Bijbel wordt genoemd (Marcus 6:3). Mariamne, dat was dan Maria van Magdalena en blijkbaar Jezus’ echtgenote. Juda was de zoon die zij kregen. En Matya was de apostel Matteüs, die kennelijk ook een familielid was.

Documentaire
De kwestie kreeg hernieuwde aandacht toen in 2007 de grote filmmaker James Cameron (bekend van Titanic en Avatar) bijdroeg aan een documentaire over de kwestie (‘The Jesus Family Tomb’) en in de pers claimde dat dit het einde van het christendom was.

Wel of niet Jezus’ familiegraf?
Wetenschappelijk was toen de kwestie al lang opgelost: vrijwel alle onderzoekers zijn het erover eens dat dit niet Jezus’ familiegraf is. Hun argumenten gaan zo:

1. In de eerste eeuwen was dit graf eenvoudig te vinden en hadden de vele tegenstanders van het christendom het al lang kunnen gebruiken.

2. Het is ondenkbaar dat vroege christenen eerst Jezus uitvoerig en eervol begraven en vervolgens claimen dat hij is opgestaan uit de dood, zonder Jezus’ botten weg te moffelen.

3. Het graf wordt in geen enkel document genoemd en zou zeker een bedevaartsoord zijn geworden voor de vroege kerk.

4. Het is een mooi graf vlakbij Jeruzalem en het is onwaarschijnlijk dat een arme familie uit het verre Galilea dat had kunnen betalen.

5. De namen op de kistjes komen veel voor: vooral Juda, Jezus en Maria waren zeer gebruikelijk: een-vijfde van de meisjes heette bijvoorbeeld Maria. Er zijn zeker meer families geweest met deze combinatie van namen.

6. Er missen namen die je wel zou verwachten, zoals van andere bekende familieleden van Jezus.

7. De identificatie van ‘Maramene e Mara’ met Maria Magdalena is zeer vergezocht.

8. Als Jezus getrouwd was, had de bijbel dat zeker vermeld; er was niets ‘verkeerd’ aan trouwen volgens de vroege christenen.

9. Dat Jezus een zoon zou hebben gehad met de naam Juda is onwaarschijnlijk. De Bijbel had zoiets vermeld of het was via andere vroege bronnen bekend geraakt.

10. Er staan geen christelijke symbolen in of bij het graf, wat je zeker zou verwachten als dit de ‘heiligste familie’ was.

Argumenten overtuigend?
Wat denk jij? Zijn deze argumenten overtuigend? Of zie je in dat graf toch bewijzen dat Jezus niet is opgestaan?

Geschreven door

Reinier Sonneveld

--:--