Ga naar submenu Ga naar zoekveld

6 vragen en antwoorden over de Heilige Geest

'Ervaringsdeskundigen' beantwoorden 6 lezersvragen

Op uitnodiging van Visie gingen Jeannette Westerkamp, David de Vos en Marten Visser met elkaar in gesprek over de Heilige Geest. Als extraatje beantwoordden ze elk twee lezersvragen, die we vooraf via Facebook verzamelden.

Deel:
Lees ook: Alles over de betekenis van Pinksteren
Lees ook: Alles over de betekenis van Pinksteren

1. ‘Ik merk dat het voor veel christenen lastig is met de Heilige Geest om te gaan als met een persoon. Hoe merk je in je bediening dat de Geest een Persoon is, en ook niet meer of minder belangrijk dan de Vader of de Zoon?’
“Om met dat laatste te beginnen: keer op keer zie je in het Nieuwe Testament dat Vader, Zoon en Heilige Geest in hetzelfde vers of in opeenvolgende verzen genoemd worden. God de Vader als Schepper, God de Zoon die ons verlost en God de Geest die het werk van de Zoon toepast en persoonlijk maakt in ons leven. De Vader werkt door de Zoon en door de Geest, dus we moeten niet doen alsof dat los verkrijgbaar is.
Hoe merk ik in mijn bediening dat de Heilige Geest een Persoon is? Door de ervaring van gevuld worden door de Geest, dat je heel dicht bij de Here God leeft, en dat je merkt dat je iets van Hem krijgt wat je weer doorgeeft aan anderen. Daarin komt Hij heel dichtbij. Eén kanttekening: ik denk dat je de Heilige Geest niet op dezelfde wijze als een Persoon hoeft te ervaren – of moet ervaren – als de Vader en de Zoon. Je ziet in de Bijbel dat de Geest als Persoon meer op de achtergrond blijft. Zo wordt er normaliter tot de Vader gebeden, soms ook tot de Zoon, maar nooit tot de Heilige Geest. Dat wil niet zeggen dat het fout is om af en toe uit te roepen: ‘Heilige Geest, vervul mij, ik wil meer van U ervaren!’ Maar dat is niet de normale Bijbelse weg.

'De Geest richt de schijnwerper op Christus'

Er staat ook dat de Geest gekomen is om Christus te verheerlijken. In die zin is de ervaring van Christus in je leven als Persoon belangrijker dan de ervaring van de Heilige Geest als Persoon. Niet dat Hij minder belangrijk is, maar het heeft te maken met het werk dat de Geest doet: Hij richt de schijnwerper op Christus.”
Marten Visser

2. 'Er staat dat de Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als mensen dit niet ervaren, kennen zij God dan wel echt?'
“Iedere christen is door de Heilige Geest ingedoopt in het lichaam van Christus en heeft daarmee de Geest. Die Geest gaat aan het werk in je leven, dat kan niet anders. Als er niets is van het getuigenis van de Geest in je leven, is dat een reden om je zorgen te maken. Want de Geest geeft je de innerlijke overtuiging dat je Gods kind bent. Dus het kan inderdaad heel goed zijn dat als mensen dat niet ervaren of herkennen, ze geen kinderen van God zijn en zij zich moeten bekeren – en dan pas de Heilige Geest ontvangen.
Er zijn nog twee andere dingen over te zeggen. Het eerste is: het is natuurlijk mogelijk om meer of minder van de Geest te ervaren in je leven. De Geest kan nooit uit je vertrekken als je gelooft; je bent met Hem verzegeld. Maar Hij kan wel zo uitgeblust worden, dat het nog maar een heel klein vlammetje is in je leven en je er haast niets meer van ervaart. Ook dan vraagt het om bekering, je weer richten op de Here God.
Het tweede: in bepaalde kerken wordt zo getwijfeld over het al of niet wedergeboren zijn, dat mensen in zichzelf gaan zoeken naar een ervaring met de Heilige Geest. Maar uiteindelijk weet je niet dat je een kind van God bent omdat je in jezelf de Heilige Geest gevoeld hebt, maar omdat je vertrouwt op de Here Jezus en op Gods beloften in Zijn Woord.
Kortom: het is een ervaring die bij het normale christelijke leven hoort, maar je kunt jezelf gek maken door je daar op te richten in plaats van op Christus.”
Marten Visser

Lees ook: Zó werkt de Heilige Geest niet
Lees ook: Zó werkt de Heilige Geest niet

3. 'Sommigen zeggen dat je de Geest nodig hebt om tot geloof te komen. Anderen stellen dat je eerst tot geloof moet komen en dat je daarna de Geest zult ontvangen. Hoe zit dat?'
“Volgens mij is de Bijbel hier heel duidelijk over: ‘Niemand kan zeggen “Jezus is Heer” dan door de Geest van God alleen.’ Het is Gods Geest die mensen aanspoort om tot Jezus te komen. Tegelijk zegt de Bijbel: ‘Als je Jezus belijdt als je Heer, heb je de Geest ontvangen.’ In welke mate je dan de Geest hebt, kan per persoon verschillen, evenals hoe Hij zich uit. Gods Geest is een Geest op maat. Maar Hij is absoluut betrokken bij het proces van tot geloof komen. En als je een kind van God bent, heb je de Geest van God ontvangen.
Is de Geest niet voelbaar? Dan mag je je daarnaar uitstrekken door ernaar op zoek te gaan, er met andere christenen over te spreken en ervoor te bidden: ‘Heer, wilt U mij aansluiten op die vervulling met de Geest?’ Dan zul je zeker meer van de Geest zien.”
David de Vos

4. 'Wat wordt er bedoeld met de doop in de Heilige Geest, zoals beschreven in Handelingen 1, en wat betekent dit voor mij als praktiserend christen?'
“Johannes de Doper zei: ‘Degene die na mij komt, zal dopen met vuur en met de Heilige Geest.’ Doop in de Heilige Geest is dus iets wat Jezus doet en waar je Hem om mag vragen. Je ziet dat ook in Handelingen 19, als Paulus onderweg is en aan mensen die hij ontmoet, vraagt: ‘Hebben jullie de Geest al ontvangen?’ Zij antwoorden: ‘We hebben niet eens gehoord dat er een Geest is.’ ‘In wie zijn jullie dan gedoopt?’ vraagt Paulus, waarop zij zeggen: ‘Met de doop van Johannes.’ En dan staat er dat ze zich weer laten dopen, nu in de naam van Jezus. Daarna legt Paulus hen de handen op en ontvangen ze de Geest van God. Daaruit blijkt dat de doop die de eerste discipelen ontvangen hebben, overdraagbaar is voor een ieder die daarnaar verlangt en zich in gebed ernaar uitstrekt.
Wat betekent dit voor een praktiserend christen? Als je de doop in de Geest ontvangen hebt, merk je dat absoluut in je geestelijk leven. Het helpt je om verder te gaan waar jij eigenlijk niet meer durft. Merk je dat niet, dan geldt ook hier: strek je ernaar uit door God erom te vragen.”
David de Vos

5. 'Hoe leg je de Heilige Geest uit aan een kind?'
“Als ik mijn eigen kleindochter van 8 als voorbeeld neem, zou ik zeggen: Jezus is nu bij God de Vader. Daarom heeft Hij gezegd: ‘Omdat Ik er niet meer ben, krijg jij de Heilige Geest. Zo kan Ik wel bij je zijn.’ Hij kan zó dicht bij je komen, dat als je stil wordt, je Hem in jezelf hoort. Je kunt Hem niet zien. Maar heel veel belangrijke dingen kun je niet zien. Mama houdt van jou, maar op dit moment kun je dat niet zien omdat ze hier niet is. Maar je weet het wel! De wind kun je ook niet zien, maar je voelt hem wel.

De Geest helpt je om dicht bij Jezus te blijven.

Wat doet die Heilige Geest dan? Als jij verdrietig of boos bent en niet kunt bidden, bidt Hij voor jou. De Geest helpt je om dicht bij Jezus te blijven. Soms voel je opeens: 'Niet doen, fout' of 'kijk eens hoe mooi God de wereld gemaakt heeft.’”
Jeannette Westerkamp

6. 'Hoe onderscheid je de stem van de Heilige Geest van je eigen wensen en gevoelens?'
“Er zijn drie ‘regels’ die je hierbij kunnen helpen. De eerste is: bedenk dat de Heilige Geest je niet iets laat zien wat buiten de openbaring van de Bijbel omgaat. Dus denk je plotseling dat je met een andere man moet trouwen, dan is dat waarschijnlijk niet van de Heilige Geest.
Het tweede is: bedenk dat de Geest is gegeven aan de gemeente. Dus stel dat je denkt dat je je werk moet opzeggen, zijn er dan ook anderen die dit tegen je zeggen? Ga er met iemand voor bidden en kijk of het door anderen wordt bevestigd.
Het derde is: kijk of er deuren opengaan. Misschien denk je dat je wordt geroepen naar het zendingsveld. Maar als vervolgens alle zendingsorganisaties nee tegen je zeggen, was het blijkbaar niet van de Heilige Geest. Of het was misschien wel een weg die je moest bewandelen, maar niet om uiteindelijk naar het zendingsveld te gaan.
Dus check het met de Bijbel, check het met anderen en let op de omstandigheden.
Tot slot: heb je een open houding, waarin je op zoek bent naar wat God tegen jou wil zeggen? Je kunt de Bijbel lezen en denken: ‘Sjonge, interessant wat er allemaal staat.’ Maar je kunt ook aan God vragen: ‘Heer, hebt U mij door dit gedeelte iets te zeggen?’ In het laatste geval zal er makkelijker iets doorkomen van de Heilige Geest. Kortom: leef verwachtingsvol en stel je hart open voor het gefluister – want dat is het meestal ­– van de Heilige Geest.”
Jeannette Westerkamp

--:--