Ga naar submenu Ga naar zoekveld

6 wijze lessen uit Spreuken

Wat je van koning Salomo kunt leren

Het Bijbelboek Spreuken is een verzameling wijsheden. Tijdens het lezen leer je van alles en laat het Woord je nadenken over goed en kwaad. Eva selecteerde 6 wijze lessen uit dit leerzame Bijbelboek.

Deel:

De rode draad in Spreuken is ontzag voor de Heer. Het dienen van God is de kern van wijsheid. Niet alleen dienen in mooie woorden, maar ook in daden. Wat zijn goede manieren? Hoe doe je eerlijk en betrouwbaar zaken? Hoe ga je met anderen om? In het Bijbelboek lees je dat bescheidenheid, geduld en zorgvuldig gedrag belangrijk zijn. 

Spreuken biedt wijsheid en kan je leidraad in het leven zijn. Ze zeggen niet voor niets ‘hoe ouder, hoe wijzer’, want dit Bijbelboek is geschreven voor jonge mensen die wijzer willen worden. Maar daarentegen ben je nooit te oud om te leren. 

Spreuken 24:14

Zie wijsheid als de honing voor je leven.
Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst,
je hoop gaat niet verloren.


Luisteren 

In Spreuken wordt duidelijk beschreven dat gehoorzaam zijn aan Gods woord erg belangrijk is. Luisteren naar wat God zegt, wat Hij ons opdraagt en koester Zijn woorden.

Spreuken 1:23  

Luister, neem mijn berispingen ter harte dan stort ik mijn geest over je uit,
dan laat ik je delen in mijn wijsheid.

Spreuken 4:20-21

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. 

Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart.


Vertrouw op God

Vertrouwen op God, in welke omstandigheid je ook verkeerd. Wanneer je bang bent in een moeilijke situatie of twijfels hebt over een belangrijke keuze. Leg dan je vertrouwen in de handen van de Heer, zo staat geschreven in Spreuken. 

Spreuken 3:5-6

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.

Spreuken 29:25

Angst voor mensen is een valstrik,
wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.


Zoet als honing

‘Men vangt meer vliegen met honing dan met azijn’, luidt het spreekwoord. Dat lees je ook in Spreuken. Liefde, vriendelijkheid en gulheid zijn fundamenten voor een goed hart. Met vriendelijke woorden kun je een ruzie of onenigheid verzachten. 

Spreuken 10:12

Haat brengt ruzie voort,
liefde dekt alle fouten toe.

Spreuken 11:25  

Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

Spreuken 16:24

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.


IJverig zijn

Wie hard werkt loont, zo staat beschreven in Spreuken. Als je toegewijd werkt, levert elke inspanning iets op. Herinner jezelf hieraan als je liever een uurtje langer in bed blijft liggen, of dat ene klusje die al weken op je takenlijst staat. Onderschat nooit de kracht van kleine stapjes.

Spreuken 12:24

Een vlijtig mens verwerft gezag,
luiheid leidt tot slavernij.

Spreuken 14:23

Elke inspanning levert iets op,
loze praatjes leiden enkel tot gebrek.

Eerlijkheid duurt het langst

Eerlijk zijn en rechtvaardig handelen is een belangrijk onderwerp in Spreuken. Liegen en onbetrouwbaar zijn is een kwelling in Gods ogen. Je moet iedereen in de ogen kunnen kijken, zonder je ogen neer te slaan. Maar soms praat je zo maar eens je mond voorbij als je gezellig aan het kletsen bent met vriendinnen. Of maak je een fout die je liever voor jezelf houdt. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar neem deze lessen in gedachten en handel altijd eerlijk en rechtvaardig naar jezelf en een ander.

Spreuken 11:13

Bij een roddelaar is een geheim niet veilig,
wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.

Spreuken 4:25

Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.

Spreuken 12:22

Bedriegers zijn de HEER een gruwel,
wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.

Spreuken 28:13

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.


Rijk in Hem

Rijkdom zit in wijsheid, inzicht, het eren van God en rechtvaardigheid. In onze aardse leven worden geld en goederen gezien als rijkdom, maar in het Hemelse leven is dat niets waard. Bedenk dat de Heer je alle rijkdom geeft als je Hem volgt. Wees bescheiden en heb ontzag voor de Heer. Dan zal  God je zegenen met Zijn rijkdom.

Spreuken 15:16

Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER
dan grote rijkdom en veel onrust.

Spreuken 21:26

Velen willen almaar meer bezit,
maar de rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf.

Spreuken 23:5

Zodra je op rijkdom afvliegt,
is die al verdwenen.
Hij krijgt vleugels, plotseling,
en vliegt als een arend weg.

 

Beeld: Shutterstock

Lees ook: Bijbelstudie, ben je een licht, dan zul je stralen.

--:--