Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bijbelstudie: Wat heeft de Bijbel ons te vertellen over kracht?

Paulus: ‘De krachtige werking van Gods macht’

In deze Bijbelstudie schrijft predikant Riegonda (39) over kracht in de Bijbel aan de hand van Paulus’ brief aan de gemeente in Efeze. In de brief schrijft Paulus over ‘de krachtige werking van Gods macht’ die we van God ontvangen. Maar wat bedoelt Paulus daar precies mee? Wanneer kunnen we iets van die kracht merken?

Deel:

Lezen: Efeziërs 1: 19,20

Bijbelschrijver Paulus schrijft brieven. Omdat Paulus zo enthousiast, bevlogen en bezield is, kan hij maar niet stoppen met schrijven en spreken. Hij heeft namelijk een overweldigende kracht ervaren. En over die kracht wil hij vertellen aan ieder die het maar wil horen. Het is eenzelfde kracht die ook Christus heeft laten opstaan. Mensen worden erdoor meegevoerd van het donker naar het licht. Het is Gods kracht.

Gods kracht

Die kracht kan mensen laten opstaan uit een diep dal om toch hun leven weer verder op te pakken. Je zou deze kracht ‘opstandingskracht’ kunnen noemen. Op een gegeven moment zie je plots weer nieuwe mogelijkheden en lichtpunten. Een nieuw perspectief komt in je denken op. “Ik kan het ook zo gaan zien...” We staan op uit de stoel van zelfmedelijden, van wrok, van slachtoffer zijn.

In de Bijbel komt deze kracht van God. Het is een kracht die in het Grieks wordt beschreven met een woord waar ons woord ‘dynamiet’ van is afgeleid. Een explosieve kracht dus. Je kunt er niet om heen. Het is duidelijk voelbaar. De bodem trilt. Een positieve explosie vindt plaats. Een nieuwe energie wordt aangeboord. We kunnen plots over onze situatie heen kijken. We zitten er niet meer in vast, maar we ervaren doorzicht.

Vaak kunnen wij moeilijk zelf uit donkere periodes in ons leven opklimmen. Of, zoals het spreekwoord luidt: je kunt je niet aan je eigen haren uit het moeras trekken...’ Veelal hebben we daar een uitstrekkende hand voor nodig. Iemand of iets wat ons helpt om uit een negatief patroon te stappen. Een perspectief dat hoop geeft. En dat is nu precies wat die opstandingskracht in ons leven kan betekenen.

Die kracht van God kan ervoor zorgen dat een bepaald woord, gebed of een lied in één keer bij ons binnenkomt en ons denken inspireert. Daardoor gaan we de zaken anders zien en kunnen we het leven verder oppakken. God kan ook een medemens in ons leven brengen, die precies op het moment dat wij dat zo hard nodig hebben de juiste woorden spreekt, zodat wij opstaan en ons leven verder oppakken.

Kracht in de Bijbel

De kracht ontvangen om op te staan: wij zien deze verhaallijn op veel meerdere plekken in de Bijbel terug. Ik denk bijvoorbeeld aan het Bijbelverhaal uit 1 Koningen over Elia. Wanneer Elia in 1 Koningen 19 het niet meer ziet zitten hoe verder te leven, en zegt: “Het is genoeg, God, ik wil niet meer.” Dan komt er plots een engel, een gezondene, een bijzonder persoon, naar Elia toe, om hem bij te staan, hem eten te brengen, en om hem elke keer te zeggen: ‘Elia, sta op...’ En het is in dit verhaal uiteindelijk de ontmoeting met God, die Elia werkelijk doet opstaan uit die donkere grot waarin hij zich verschuilt. God schenkt Elia de kracht om zijn leven verder op te pakken.

Waardoor kunnen mensen in een diep dal terechtkomen, zodat ze eigenlijk nauwelijks meer kunnen opstaan, en vast komen te zitten? Dit kan natuurlijk vele oorzaken hebben.

Heb jij wel eens de ervaring gehad dat je jezelf vast voelde zitten, en moeilijk meer kon opstaan om een nieuwe dag te beginnen? Wat heb je toen gedaan? Hoe ben je eruit geklommen?

Ik zie dikwijls om me heen dat mensen, jong en oud, vast zitten in de vraag: ‘Ben ik goed genoeg?’ Dit is een vraag die mensen ook naar beneden kan drukken. Ben ik goed en leuk genoeg voor mijn man? Ben ik goed en leuk genoeg voor mijn kinderen, of voor mijn familie?

Wat gun je de mens dan de kracht van God om die twijfel over zichzelf van zich af te schudden, om dus uit die twijfel op te staan. De ervaring daarvan is helaas niet op recept verkrijgbaar. Soms breekt het door, soms komt het op onze weg. Soms vroeg, soms laat, soms ook wel voor ons gevoel te laat. Je hebt veel gebeden tot God, maar een lange tijd voel je misschien nauwelijks kracht om op te staan en je leven op te pakken. God voelt als ver weg. Maar als je in een veel latere periode soms terugkijkt, dan heeft die moeilijke periode je ook veel diepte en reliëf gebracht in je leven. Het vanzelfsprekende is niet meer vanzelfsprekend. En dankbaarheid over de dag van vandaag komt dan veelal op.

Het gebed is voor velen een weg waarop we God keer op keer weer opnieuw kunnen vragen om die kracht om op te staan. We kunnen tot God bidden of die ‘dynamiet’ ook in ons leven werkzaam kan worden, zodat wij met nieuwe moed, als een ‘opgestaan’ mens de volgende morgen kunnen ingaan:

Gebed

Goede God,

Leer mij voelen:
Uw woorden die mij aanspreken, mij roepen, mij keer op keer zeggen:
“Jij bent een mooi mens...”
Laat mij ervaren:
Een medemens die mij afwijst, heeft haar of zijn eigen innerlijke redenen.
Uw woorden worden daardoor niet afgebroken, maar zij blijven staan.
God, laat mij opstaan door uw kracht, laat mij een nieuwe dag beginnen.
Laat mij afstand nemen van de ander die mij in de negativiteit of roddel trekt, Inspireer met een nieuwe energie, die frisse wegen opent.
Maak van mij een vrij mens.

Amen.


Deze Bijbelstudie staat in Eva 1 2020. Wil je meer van Eva lezen? Word abonnee!

Tekst: Riegonda van Welie

Riegonda is predikant in de Spiegelkerk in Bussum.

Lees ook: Bijbelstudie | Jezus als leraar: 'Leer van mij, dan zul je werkelijk rust vinden.'

--:--