Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Gebedsbijeenkomst tijdens Klimaatalarm op 14 maart

Laat je stem én gebed horen voor het klimaat

Op 14 maart ​wordt het klimaatalarm georganiseerd in Nederland. Tientallen organisaties en honderden mensen willen die dag laten horen dat klimaatproblemen urgent zijn en alle aandacht verdienen van de overheid.

Deel:

Op meerdere locaties door heel Nederland en gewoon vanuit huis kun je op 14 maart je stem laten horen. Diverse christelijke organisaties, waaronder de initiatiefnemers van GroenGelovig ondersteunen het klimaatalarm. De EO is mediapartner van Groen Gelovig.

Kerkklokken en gebed

Op 14 maart om 15:00 uur diverse kerken de kerkklokken. Een groot deel van de schepping  verkeert in zorgwekkende omstandigheden: land dat lijdt onder droogte en natuurrampen, mensen hebben wereldwijd moeite om hun hoofd (letterlijk) boven water te houden door gevolgen van klimaatverandering en ook dieren hebben moeite om te overleven in het veranderende klimaat.

Na het luiden van de klokken openen we om 15:00 uur een landelijke online gebedsbijeenkomst. We zullen met elkaar bidden voor politici, mensen wereldwijd die nu al last hebben van klimaatverandering, bedreigde diersoorten en de schepping die lijdt. Deelnemen kan via Youtube.

Programma gebedsdienst

Tijdens de gebedsdienst zullen vier mensen die direct te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering een getuigenis geven en een gebed uitspreken. De landelijke online gebedsbijeenkomst wordt geleid door vertegenwoordigers van Micha Nederland, A Rocha Nederland, GroeneKerken en de werkgroep Laudato Si. Zij schreven onderstaand klimaatgebed, dat tijdens deze bijeenkomst wordt gebeden en ook geschikt is om te gebruiken op biddag.

Klimaatgebed


Schepper God, 
U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen.
De lente breekt aan.
Zoveel schepselen roeren zich weer.
Grutto’s keren terug in onze weilanden.
Hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping uw naam groot.

Barmhartige God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping
vol schoonheid en diversiteit.
Maar door onze levensstijl behandelen wij haar respectloos.
Wij buiten uit, vervuilen en maken kapot. 
Het klimaat verandert, uw dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van onze keuzes.
God, vergeef ons. Vergeef ons. Vergeef ons.

Liefdevolle God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.

Eeuwige God,U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,
waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.

Geef ons hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.
Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en U groot mag maken.

Amen

Groengelovig is een initiatief van A Rocha Nederland, Micha Nederland, GroeneKerken, werkgroep Laudato Si, CGMV, ChristenUnie, Evangelische Omroep, Kerk in Actie en Tearfund. 

--:--