Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Makkelijk wordt het allemaal niet, hè?

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Makkelijk wordt het allemaal niet, hè? – PopUpGedachte vrijdag 18 juni 2021

Er zijn er die geloven dat als je er maar in gelooft, dat het dan wel naar je toe komt. Als je maar gaat staan op de overtuiging dat het goedkomt, dat het goede dan vanzelf zal arriveren. In sommige kringen heet dat the prosperity gospel – blijf maar bidden voor luxe en voorspoed et voilà; luxe en voorspoed. In andere kringen heet dat positive thinking en als je afdaalt in dat konijnenhol zul je nog veel meer termen tegenkomen die je moeten doen geloven dat het allemaal voor het grijpen ligt, maar dat je simpelweg positief moet denken of handelen of wat dan ook.

Omgekeerd is tegenspoed dan een probleem. Je moet ervan verlost worden, je wilt eruit weg, het is de vloek ten gevolge van wat weet je niet precies, maar je zult ergens wel iets fout hebben gedaan als het maar steeds niet lukt. Familie van je fluistert net buiten je gehoor dat jullie wel erg vaak pech hebben, een stemmetje in je hoofd gaat werkelijk álle fouten na die je in je leven gemaakt hebt om die dan één voor één aan te wijzen als oorzaak waardoor dingen nu misgaan. En als die fouten op zijn of een niet overtuigend verband hebben, verzint je hoofd er gewoon een paar bij.

Dat systeem van denken wat dieper in onze hersenbanen en onze ziel staat gegraveerd dan we willen weten, dat lijkt Jezus van Nazareth vrij grof om te keren. Hij staat met twee benen in de Joodse traditie die beweert dat als je maar je houdt aan de goede voorschriften van God rondom zorg voor de zwakken, zorg voor het land en dergelijke, dat het je dan wel zal gaan en je lang zult leven, voorspoed en land zult bezitten. Maar de Messias zelf zou je uiteindelijk nog kunnen beschouwen als grootgrondbezitter in de verhalen na hemelvaart, degene aan wie hemel en aarde gegeven wordt om in de goede richting te koersen, maar het leven zelf is kort, ongenadig hard en eindigt in misère. Nu zijn er die zeggen: hij heeft dat gedaan zodat er voorspoed is voor degenen die leven – en hop, je zit zoweer in het vooruitgangs-positive-thinking paradigma. Genoeg geloven en dan komt het goed. Maar dan Paulus, zijn levensmissie om overal kleine gemeenschappen van navolgers van Christus te planten wordt bedreigd door anderen die de boodschap verdraaien en verstieren. Zij spreken kwaad van Paulus en hij gaat dan – tegen beter weten in, schrijft hij – op z’n strepen staan. Zij, die andere leraren, beroemen zich op hun Joods zijn? Op hun kind van Abraham zijn? Dat ben ik ook. En dan zegt hij:

 “Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij kinderen van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Het lijkt waanzin, ik nog meer! Ik heb harder gezwoegd, ik heb langer gevangen gezeten, ik had veel meer slagen te verduren en doodsge­varen zonder tal vijfmaal kreeg ik van de Joden de veertig‑min‑één.
Driemaal ben ik met stokken geslagen, eenmaal gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden, eens een heel etmaal doorgebracht in volle zee. Altijd op reis, gevaren van rivieren en gevaren van rovers, gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen, gevaren in steden en in de woestijn, gevaren op zee, gevaren te midden van valse broeders, met zwoegen en tobben, veel slapeloze nachten, honger en dorst, vaak zonder eten, in koude en naaktheid. En afgezien van al het overige: dag in dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten. Niemand is zwak of ik ben het ook. Niemand komt ten val of het grijpt me in de ziel. Als er toch geroemd moet worden, zal ik roemen op mijn zwakheid.”

Niks geen voorspoedgeloofgoeroe die zegt: ik heb het juiste geloof gevonden, kijk eens wat een vooruitgang, help mij vooruit en ik help jou vooruit. Geloof erin! De man wordt voortdurend kapotgemaakt. Elk weldenkend mens zou zeggen dat misschien het universum hem wil tonen dat hij op de verkeerde weg zit met al die tegenslag. Hoe helder wil je de boodschap hebben? Maar Paulus keert het om: dit leven, het is me een eer, een weerspiegeling van het leven van de man van Nazareth, ik zal dit verdragen en nog meer omdat ik iets op het spoor ben gekomen wat opweegt tegen alle shit die de mens op m’n pad stuurt. De één belooft voorspoed, de ander rampspoed en die laatste is de christelijke spiritualiteit – het spijt me voor iedereen die hoopte op iets anders van dat christendom. Er zit waarde in, waanzinnige waarde, ergens – maar met voorspoed heeft het weinig te maken.

Tot zover de vrolijke PopUpGedachte van vandaag. Meer kan ik er even niet van maken, hou die gelukkige ogen in dat soms zo gekwelde gezicht van Paulus voor ogen en dan wens ik je een hele goede vrijdag, een goed weekend en vrede, en alle goeds.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--